4.5.2023

Osallistuvan budjetoinnin vuoden 2023 rahoitus kylille

Osallistuvan budjetoinnin vuoden 2023 teemaksi valittiin asumisviihtyvyys kylissä. Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvioon 10 000 euron määrärahan osallistuvaan budjetointiin, jossa asukkaat otetaan mukaan päättämään, mihin taloudellisia resursseja käytetään.

Asumisen teemavuoden innoittamana 10 000 euron määräraha kohdistettiin Loimaan alueen kylien asumisviihtyvyyden lisäämiseksi. Loimaan kaupungin asukkailta kysyttiin kyselyn kautta, mihin ja miten varattu raha käytetään.

Tiedotustilaisuuksia ja kyselyn tuloksia

Ennen kyselyä pidettiin aiheesta Alastaron, Hirvikosken, Loimaan ja Mellilän kirjastoissa neljä eri tiedotustilaisuutta. Kysely oli avoinna 27.3. – 9.4.2023 ja ideoita saatiin yhteensä 38 kpl.

Päätös

Kyselyn jälkeen työryhmä käsitteli saadut ideat läpi, arvioi niiden toteutettavuuden sekä kustannusvaikutukset. Hyvistä ja mielenkiintoisista ideoista huolimatta työryhmä päätyi ratkaisuun, että Loimaan alueen kylillä jaetaan 1000 euroa per kylä käyttötarkoitussuunnitelman perusteella. Käyttötarkoitussuunnitelmat on toimitettava kaupungille 30.6.2023 mennessä. Asiasta lähetetään tiedote kyliin ja Asukkaiden Loimaa -hankkeen vetäjä Eija Martti vastaanottaa suunnitelmat ja vastaa hankkeen loppuvaiheista.

Toteutusaika on lokakuun loppuun mennessä. Loppuraportti toteutuneesta hankinnasta tehdään marraskuun aikana.

Lisätietoja:

Katja Mäkelä, talousjohtaja
katja.makela@loimaa.fi, 050 478 3020

Osallistuva budjetointi 2023