Maaseutukaupunki kuvan keskellä joki ja taustalla peltoja

15.6.2021

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voitti frisbeegolfrata Juvan alueelle

Osallistuvan budjetoinnin äänestys päättyi tiistaina 8.6.2021. Äänestyksessä oli 52 ehdotusta ja ääniä annettiin yhteensä 369 kpl.

Osallistuva budjetointi on edennyt äänestysvaiheesta päätöksentekovaiheeseen ja kaupunginhallitus käsitteli asian 14.6.2021 kokouksessa. Päätöksenteon jälkeen aloitetaan kohteen toteutus.

Eniten hyväksyttyjä ääniä, 70 kpl, sai ehdotus numero 28 frisbeegolfradan rakentamisesta Juvan alueelle. Varatulla 10 000 eurolla saadaan Juvan alueelle hankittua muutama frisbeegolfkori. Seuraavaksi eniten ääniä saivat skeittipuisto Alastarolle (55 ääntä) ja Maisaarensuon pitkospuiden kunnostus (50 ääntä).

Katso kaikki äänestyksessä olleet ehdotukset ja niiden saamat äänimäärät.

Äänestysprosentti Loimaalla oli 2,3. Suomessa osallistuvan budjetoinnin äänestysprosentit ovat vaihdelleet 2-10 prosentin välillä. Äänistä 319 annettiin sähköisesti ja 54 ääntä annettiin kaupungin kirjastojen äänestyspisteissä.

Loimaan osallistuva budjetointi pähkinänkuoressa

Osallistuva budjetointi toteutettiin Loimaalla ensimmäisen kerran ja budjetointiin on varattu 10 000 euroa. Loimaan osallistuvassa budjetoinnissa on viisi vaihetta: ehdotusten kerääminen, ehdotusten toteutusarviointi ja jatkojalostus, äänestysvaihe, valinta ja tulosten julkaisu sekä ideoiden toteutus ja raportointi.

Kuntalaisten ideoita kerättiin 23.5.2021 saakka, johon mennessä ehdotuksia tuli 95 kpl. Äänestysvaiheeseen näistä eteni 52 kpl, joita sai äänestää 28.5.-8.6.2021 välisenä aikana. Ehdotuksia sai esittää kuka tahansa loimaalainen henkilö tai yhteisö. Osallistuvan budjetoinnin kohteen tuli olla yleishyödyllinen ja sen on tuotettava iloa mahdollisimman usealle kuntalaiselle. Lisäksi kohteen toteuttaminen tulee olla kunnan toimivallassa.

Lisätiedot Loimaan osallistuvasta budjetoinnista Osallistuva budjetointi 2021 -sivulla.