Maaseutukaupunki kuvan keskellä joki ja taustalla peltoja

27.5.2021

Osallistuva budjetointi — äänestä suosikkiasi 28.5.-8.6.

Loimaan osallistuva budjetointi etenee äänestysvaiheeseen.

Loimaan kaupungin talousarvioon on varattu 10 000 euroa osallistuvaan budjetointiin. Osallistuvan budjetoinnin kohteen tulee olla yleishyödyllinen ja sen on tuotettava iloa mahdollisimman monelle kuntalaiselle.

Kuntalaiset saivat esittää ideoita 23.5.2021 saakka ja ehdotuksia saatiin yhteensä 95 kpl. Kiitämme kuntalaisia aktiivisuudesta ja hyvistä ehdotuksista!

Esitettyjen ehdotusten käsittely

Äänestysvaiheeseen eteni yhteensä 52 kpl toteuttamiskelpoisia ehdotuksia. Ehdotuksista pudotettiin pois sellaiset, joiden toteutus vaatisi selvästi tarkoitukseen varattua 10 000 euroa suuremman määrärahan, hankkeet, jotka aiheuttaisivat investoinnin jälkeen merkittäviä kustannuksia tai joiden toteuttaminen ei ole kunnan päätäntävallassa. Myös ne esitykset, jotka ovat toteutumassa jollain muulla tavoin jäivät pois äänestyksestä.

Lisäksi samanlaiset ehdotukset yhdistettiin yhden äänestettävän kohteen alle. Useampia kohteita sisältäneitä ehdotuksia toisaalta jaettiin niin, että äänestykseen menevät hankkeet ovat toteutettavissa käytettävissä olevalla määrärahalla. Esityksissä oli esimerkiksi useita ehdotuksia skeitti- tai frisbeegolfradasta.

Äänestys

Äänestysvaiheessa kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat loimaalaiset voivat äänestää, mikä ehdotuksista voidaan toteuttaa 10 000 eurolla. Äänestysaika on 28.5- 8.6. Äänestää voit vain yhden kerran yhtä kohdetta. Äänestäminen vaatii rekisteröitymisen otakantaa.fi -palveluun. Äänestää voit myös kaupungin kirjastoissa ja se vaatii henkilöllisyystodistuksen esittämisen.

Esitettyihin ehdotuksiin voit tutustua ja äänestää:

Lisätietoa osallistuvasta budjetoinnista ja äänestysohjeista löytyy Osallistuva budjetointi 2021 -sivulta.