21.4.2022

Loimaan yhteistoiminta-alueen potilastietojärjestelmä Pegasos uudistuu 

Potilastietojärjestelmä Pegasos uudistuu ja otetaan käyttöön tiistaina 26.4. Toivomme kuntalaisten huomioivan tämän ja ottavan yhteyttä 26.4.-29.4. välisenä aikana puhelimitse ensisijaisesti vain kiireellisten asioiden vuoksi.

Loimaan ja Oripään kuntien terveysasemilla, Loimaan akuuteilla kuntoutusosastoilla ja avosairaalassa, Loimaan ikäihmisten omaishoidossa, kotihoidossa ja palveluasumisessa sekä erityishuollon asumispalveluissa otetaan tiistaina 26.4.2022 käyttöön uudistunut potilas- ja asiakastietojärjestelmä OMNI360. 

Tämä uudistus koskee siis terveydenhuollon osalta sekä Loimaata että Oripäätä, ikäihmisten ja erityishuollon palveluiden osalta ainoastaan Loimaata.  

Askel kohti hyvinvointialueen järjestelmien yhtenäistämistä

Uudistunut järjestelmä tuo jatkoon sujuvuutta, lisää potilasturvallisuutta ja mahdollistaa uusia lakisääteisiä toimintoja terveydenhuollossa. Uusi järjestelmämme on myös askel kohti hyvinvointialueen järjestelmien yhtenäistämistä. 

Kaikki palvelut ovat toiminnassa entiseen tapaan myös uudistuksen jälkeen. Palveluissa ja potilas- ja asiakastietojen käsittelyssä on hitautta uuden järjestelmän käyttöönottoa seuraavina päivinä. 

Toivomme kuntalaisten huomioivan järjestelmän vaihdoksen ja ottavan yhteyttä 26.4.-29.4.2022 välisenä aikana puhelimitse ensisijaisesti vain kiireellisten asioiden vuoksi puheluiden ruuhkautumisen estämiseksi.

Suun terveydenhuollon palvelut toimivat normaalisti, sillä järjestelmäuudistus ei koske suun terveydenhuoltoa kuin lääkemääräysten osalta. 

Pyydämme väestöltä kärsivällisyyttä muutoksen aikana.