Kuva seutukaupunkien vetovoimatutkimuksesta

19.1.2022

Loimaan vetovoimaa selvitetään – Osallistu tutkimukseen

Millaisia mielikuvia sinulla on Loimaasta? Entä naapuriseutukaupungeista?

Seutukaupunkiverkosto toteuttaa vetovoimatutkimuksen 57:lle seutukaupungille. Loimaan asukkailla on nyt sähköisen kyselyn avulla mahdollisuus kertoa millainen mielikuva heillä on omasta kotikaupungistaan. Samalla voit arvioida naapuriseutukaupungin imagoa ja vetovoimaisuutta.

Seutukaupunkien vetovoimatutkimukseen osallistutaan oheisen linkin kautta. Kyselyn täyttämiseen kuluu noin 5 minuuttia.

Osallistun seutukaupunkien vetovoimatutkimukseen

Tutkimukseen voi vastata tammi-helmikuun 2022 aikana. Tutkimuksen toteuttaa Innolink.

Tutkimustieto tukee kaupungin kehittämistä

Loimaa on yksi tutkimukseen osallistuvista 57:stä suomalaisesta seutukaupungista. Seutukaupungilla tarkoitetaan talousalueensa keskusta, joka muodostaa ympärilleen luontaisen työssäkäynti- ja asiointialueen, mutta ei ole maakuntansa keskus.

Seutukaupungit selvittävät nyt yhdessä toista kertaa kaupunkien tunnettavuutta, imagoa ja vetovoimaa. Tutkimuksen tulosten avulla Loimaa saa arvokasta tietoa siitä, mikä on kaupungin tämänhetkinen tunnettuus ja vetovoimatekijät sekä välineitä siihen, kuinka Loimaan erityispiirteitä ja imagoa voitaisiin kehittää – ja lisätä alueen elinvoimaisuutta.

Käytännössä tutkimus jakautuu ulkoiseen ja sisäiseen vetovoimatutkimukseen. Seutukaupunkien sisäisessä vetovoimatutkimuksessa eli pitovoimatutkimuksessa tarkastellaan seutukaupunkien asukkaiden näkemyksiä kotikaupungeistaan. Ulkoisessa vetovoimatutkimuksessa taas selvitetään muualla asuvien mielikuvia seutukaupungista.

Seutukaupunkitutkimuksella on samalla pohjustava rooli Loimaan kaupungin uuden strategian työstämisessä. Strategiatyössä tullaan vielä erikseen kuulemaan asukkaita ja sidosryhmiä, mutta pito- ja vetovoimasta saadaan hyvät lähtötiedot seutukaupunkitutkimuksen kautta.

Kaikkien asukkaiden toivotaan osallistuvan tutkimukseen.