Junaliikennettä Loimaalla

21.12.2022

Loimaan työmatkaliikkumiskyselyssä nousi esiin vaihtoehtojen puuttuminen

Osana Valonian toteuttamaa Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2022 -hanketta selvitettiin Loimaan kaupungin suurimpien työnantajien työmatkaliikkumista. Kysely toteutettiin lokakuun 2022 aikana ja siihen vastasi yhteensä 506 henkilöä. Reilu puolet vastaajista asuu Loimaalla ja työmatka on melko lyhyt. Autolla kulkijoita on paljon ja vaihtoehtojen puute on suurin syy oman auton valitsemiseen.

Loimaa houkuttaa osaajia laajalti

Kyselyssä kotikunnakseen 64 % ilmoitti Loimaan. Seuraavaksi eniten vastaajia oli Turusta ja kolmanneksi eniten Pöytyältä. Varsinais-Suomen lisäksi useampia vastauksia tuli myös mm. Huittisista, Tampereelta, Säkylästä, Punkalaitumelta, Humppilasta, Jokioisilta, Forssasta, Tammelasta, Ypäjältä, Salosta ja Helsingistä.

Reilu puolet vastaajista työskenteli Loimaan kaupungilla. Erittelevä tekijä oli työpisteen etäisyys Loimaan rautatieasemasta. Vastaajista lähes puolet asuivat enintään 10 kilometrin päässä työpaikaltaan. Yli 30 kilometrin työmatkan ilmoitti 26 %, joista 7 % ilmoitti työmatkan pituudeksi 70 km tai yli.

Henkilöauto suosituin

Vastaajista 72 % kulkee useimmiten työmatkansa autolla. Seuraavaksi suosituin kulkuneuvo on tavallinen tai sähköavusteinen polkupyörä. Vain yksi vastaaja ilmoitti käyttävänsä linja-autoa.

Kulkutavan valintaan vaikuttaa eniten vaihtoehtojen puuttuminen. Lähes puolet vastaajista valitsi sen toiseksi kahdesta tärkeimmästä kulkutavan valintaan vaikuttavasta tekijästä. Seuraavaksi tärkeimpiä olivat nopeus ja helppous. Mikäli käytettävissä olisi paremmat joukkoliikenneyhteydet, työmatkansa autoilevista vastaajista 35 % valitsisi tämän vaihtoehdon oman auton sijaan.

Työmatkalle auton valinnan vaihtoehdoksi nousi myös työnantajan taloudellinen tuki pyöräilyyn, sujuva yhteys rautatieaseman ja työpaikan välillä sekä autoilun kustannusten nousu. Vaihtoehdossa jokin muu nostettiin esiin mm. turvallisemmat ja valaistut pyörätiet, peseytymismahdollisuudet työmatkapyöräilijöille työpaikalla, junien tiheämmät vuorovälit.

Paikallisjuna kiinnostaa

Myös paikallisjunan käyttöä työmatkoilla selvitettiin. Kaikista vastanneista paikallisjunaa jollain todennäköisyydellä käyttäisi 93 vastaajaa (20 %).  Kun tarkasteltiin Turku – Tampere radanvarsikuntien asukkaita eli heitä, joilla on todellinen potentiaali paikallisjunan käyttöön, kiinnostus nousi merkittävästi: lähes 50 % vastaajista käyttäisi junaa jonkinlaisella todennäköisyydellä. Vastauksista on poissuljettu loimaalaiset.

Kyselyssä selvitettiin myös, mikäli saapuu Loimaalle junalla, millä kulkumuodolla mieluiten jatkaa työpaikalleen. Loimaan kaupungin työntekijöistä alle viiden kilometrin päässä juna-asemalta sijaitsevien työpisteiden työntekijät kulkisivat asemalta mieluiten (69 %) kävellen töihin ja yli viiden kilometrin päässä sijaitsevien työpisteiden työntekijät puolestaan kulkisivat mieluiten (49 %) tavallisella tai sähköavusteisella polkupyörällä töihin. ​ Myös kaupungin tai työnantajan järjestämä yhteiskuljetus sai paljon vastauksia.

Kyselyssä kerättiin tietoa työntekijöiden työmatkaliikkumistottumuksista ja etsittiin keinoja kannustaa työntekijöitä suosimaan tulevaisuudessa entistä enemmän kestäviä ja aktiivisia liikkumistapoja.  Tarkoituksena on jatkossa kehittää liikkumisen palveluja, jotka tukisivat kestävää työmatkaliikkumista ja kyselyn tulokset auttavat palvelujen kehittämisessä. Kyselyn toteutti Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus yhteistyössä Loimaan kaupungin kanssa.

Liite: Novidan työmatkaliikkumisen kyselyn vastaukset koottuna

Artikkelikuva: Ari Haranto