26.5.2021

Loimaan sote-johtaja Timo Hokkasen terveiset koronarokotustilanteesta

Sote-johtaja kertoo taustoja rokotustilanteesta Loimaalla sekä työterveyshuollon roolista rokotuksissa.

Loimaan kaupunki aloittaa lauantaina 29.5. koronarokotteiden antamisen 40 vuotta täyttäneille. Loimaan asukkaiden ikärakenteesta ja rokotteen saatavuudesta johtuen kyseisen ikäryhmän rokottaminen aloitetaan myöhemmin kuin osassa Varsinais-Suomen kuntia. Loimaan väestöstä 30,7 % on 65 vuotta täyttäneitä tai vanhempia. Varsinais-Suomen keskiarvo on 23,7 %. Rokotteet jaetaan Varsinais-Suomen alueessa väestöpohjan perusteella. Loimaan osalta tämä tarkoittaa, että rokottamisessa päästään siirtymään nuorempiin ikäluokkiin sitä mukaa kun vanhemmissa ikäluokissa on saatu rokotettua suurin osa rokotuksen haluavista.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella yksityiset työterveyshuollon tuottajat ovat voineet rokottaa asiakkaitaan sairaanhoitopiirin jakamista rokoteannoksissa. Työterveyshuoltojen asiakkaiden ollessa pääsääntöisesti alle 65-vuotiaita ovat palveluntuottajat päässeet rokottamaan aikaisemmin nuorempia ikäryhmiä kuin kunnat. Sairaanhoitopiiri on hyväksynyt rokotteiden toimittamisen yksityisille palveluntuottajille sekä rokotteen saavat ikäryhmät. Loimaan asukkaiden rokotesuojan nopeampi saavuttaminen on tärkeintä. Yksityisten palveluntuottajien osallistuminen rokottamiseen auttaa merkittävästi Loimaan kaupunkia.

Loimaan kaupungin terveyspalvelut ovat saaneet kaupungin asukkailta paljon myönteistä palautetta rokottamisjärjestelyistä. Kiitämme asukkaita palautteesta ja pyrimme jatkossakin järjestämään rokotuksen mahdollisimman sujuvasti!

Timo Hokkanen
Loimaan kaupungin Sosiaali- ja terveysjohtaja