Loimaan kaupungin viestintäohje, kuva

22.2.2021

Loimaan kaupungin päivitetty viestintäohje julkaistu

Loimaan kaupunki on päivittänyt viestintäohjeensa henkilöstön ja luottamushenkilöiden käyttöön.

Loimaan kaupungilla on käynnissä ulkoisen viestinnän kehittämisen lisäksi myös sisäisen viestinnän kehittäminen. Sisäisen viestinnän toimivuus mahdollistaa myös laadukkaan ulkoisen viestinnän kaupungin omissa kanavissa sekä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Osana sisäisen viestinnän kehittämistä on päivitetty yli kymmenen vuotta vanha viestintäohje, jossa kerrotaan kaupungin viestintäkäytännöistä ja -vastuista. Monipuolisessa ja käytännönläheisessä oppaassa annetaan vinkkejä henkilöstölle ja luottamushenkilöille arjen viestintätilanteisiin. Viestintäohjeeseen kuuluvat myös liitteet, kuten kriisiviestintäohje ja graafinen ohjeisto, joissa oleellisimmat viestintäasiat on ohjeistettu tarkemmin.

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus, toimielimet, kaupunginjohtaja sekä palvelualojen johtavat viranhaltijat huolehtivat oikeanlaisella viestinnällä ja kanavilla, että kaupungin asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa asioiden valmisteluun.

Viestintäohjeen on toteuttanut kaupungin markkinointiyksikkö yhteistyössä viestintätoimiston kanssa.

Tutustu kaupungin päivitettyyn viestintäohjeeseen.

Tutustu myös nettisivujen Materiaalit ja tiedottaminen -sivuun.