2.12.2020

Koronatiedote: Muutoksia Loimaan kaupungin palveluihin ja toimintoihin

Muutoksia ja ohjeistuksia Loimaan kaupungin vapaa-aikapalveluiden sekä varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden toimintoihin ja palveluihin ajalla 3.12-23.12.

Koronasuosituksia kiristetään Varsinais-Suomessa huonontuneen epidemiatilanteen takia. Maakunta on leviämisvaiheen kynnyksellä, mutta koronapandemiaryhmän arvion mukaan edelleen kiihtymisvaiheessa.

Loimaan kaupunki noudattaa Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmän suosituksia. Suositukset tulevat voimaan 3.12. ja kestävät 23.12.2020 asti.

Tarpeen vaatiessa suosituksia tarkennetaan. Yksityiskohtaisempia tietoja toimenpiteistä löytyy palvelualojen omista viestintäkanavista.

Tilaisuuksien järjestämiseen rajoituksia

Yleisötilaisuudet

·Sisätiloissa ja ulkotiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua korkeintaan 10 henkilöä. (AVIn päätös 10.12.2020)

Yksityistilaisuudet

Yli kymmenen hengen yksityistilaisuuksia ei tule järjestää ja pienemmissä tilaisuuksissa tulee muistaa turvavälit.

· Erityisesti talven juhlien ja vapaiden aikaan yleisö- ja yksityistilaisuuksiin osallistumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Suurissa, eri sukupolvien tapaamisissa on korkea riski altistumisille ja tartunnoille. Merkittävä osa tartunnoista tulee kotoa ja lähipiiristä.

Vapaa-aika ja harrastukset

Kirjastopalvelut

Kirjastojen toiminta järjestetään niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Pikainen asiointi kirjastossa on mahdollista. Lainaustoimintaa ja tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin jatketaan. Lukupaikat ovat kokonaan pois käytöstä. Jos kirjaston aukiolo aiheuttaa riskejä, kirjasto suljetaan.

Nuorisopalvelut

Nuorisotilat pidetään auki, mikäli tiloissa olevat voivat säilyttää riittävät turvavälit. Nuorille tarjotaan mahdollisuus olla turvallisessa paikassa. Samalla tarjotaan nuorille tietoa

koronaviruksesta ja testiin hakeutumisesta sekä tuetaan nuorten jaksamista. Erityisesti yläkouluikäisille ja vanhemmille suositellaan kasvomaskin käyttöä nuorisotiloissa.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuritiloissa (Taidetalo, Heimolinna) noudatetaan AVIn sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoitusta. Jos Taidetalon aukiolo aiheuttaa riskejä, Taidetalo suljetaan.

Työväenopisto ja musiikkiopisto

Aikuisille järjestettävä toiminta (koskee yksilö- ja ryhmätoimintaa) keskeytetään ajalle 3.-23.12.2020. Opetus voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäopetuksena. Päätös koskee vain aikuisille järjestettävää toimintaa. Lasten ja nuorten opetusta jatketaan muut rajoitukset huomioiden.

Liikuntapalvelut

Kaikki aikuisten (yli 20-vuotiaat) sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva harrastustoiminta keskeytetään ajalla 3.-23.12.2020.

Harrastustoimintaa rajoitetaan

  • Kaikki aikuisten (yli 20-vuotiaiden) sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta keskeytetään 23.12.2020 asti.
  • Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien tauko jatkuu 23.12.2020 asti.
  • Kaikki kaupungin sisäliikuntapaikat (liikuntasalit, kuntosalit, koulujen tilat, uimahalli) sekä Mellilänjärven rantasauna suljetaan ajalla 3.-23.12.2020 muuten kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta (alle 20-vuotiaat).
  • Koululaisryhmät ja päiväkotiryhmät voivat käyttää liikuntapaikkoja tehtyjen varausten mukaisesti osana opetusta ja varhaiskasvatusta. Myös koulujen opetussuunnitelman mukainen uimaopetus kuitenkin järjestetään.
  • Alle 20-vuotiaiden (2001 ja myöhemmin syntyneet) seuratoimintaa voi jatkaa sisäliikuntatiloissa, jos turvavälit kyetään tosiasiallisesti pitämään kaikessa harjoittelussa, esimerkiksi kamppailulajien harrastaminen tai joukkuepelien pelaaminen lähikontaktein ei ole sallittua.
  • Kaupungin sisäliikuntatilojen 20-vuotiaiden ja sitä vanhempien toimintaan varatut vuorot peruutetaan (mukaan lukien vuorot, joilla sekä aikuiset että lapset

Kasvatus ja opetus

Perusopetus

Perusopetus jatkuu lähiopetuksena. Sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat aiemman suosituksen mukaisesti kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita, mutta aiemmasta poiketen yläkouluikäisille oppilaille suositellaan kasvomaskien käyttöä. Kasvomaskeja suositellaan käytettävän koulupäivän aikana ja kuljetusoppilaiden osalta myös kuljetusten aikana. Maskeja jaetaan kouluilta, mutta halutessaan myös omia maskeja saa käyttää. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiirejä tai kasvomaskeja.

Jos tartuntaketjuja tulee, suositellaan, että kouluissa hyödynnetään määräaikaista etäopetusta tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja jäljitysten tehostamiseksi.

Mikäli epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka voi olla etäopetuksessa. Päätöksen asiasta tekee sivistysjohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus jatkuu OKM:n ja THL:n ohjeiden ja suositusten mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiiriä tai kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedote 1.12.2020