14.12.2021

Loimaan kaupungin koronaohjeita 14.12.2021

Yleisötilaisuudet ja tapahtumat
• Kasvomaskien käyttöä suositellaan kaikissa sisätilaisuuksissa
• Alle 20 henkilön tilaisuudet ovat sallittuja hygieniaohjeistusta noudattaen,

OKM:n ja THL:n suositus
• Yli 20 henkilön tilaisuuksia voidaan järjestää ainoastaan käyttämällä koronapassia,
Lisätietoja aluehallintoviraston tiedotteesta.
• Toimijan tulee tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Liikuntapalvelut
• Liikuntapaikat ovat auki normaalisti ja kaupunki on ottanut käyttöön koronapassin rajoitusten sijaan kaikissa toiminnoissa, joissa se on mahdollista.
• Uimahallissa ja Hirvihovin kunto- ja voimailusalissa käyttäjältä edellytetään koronapassi ja henkilöllisyystodistus. Muissa kuntosaleissa käyttäjämäärä saa kerralla olla enintään kahdeksan henkilöä.
• Jos kaupungin tiloja käyttää joku muu tai tila on ulosvuokrattu, tilaisuuden järjestäjän vastuulla on tarkistaa koronapassit yli 16-vuotiailta.
• Järjestöjen, seurojen ja yhdistysten on huolehdittava itse, että heidän vuoroilleen saapuvilla toimijoilla ja yli 16-vuotiailla harrastajilla on koronapassi. Koronapassia edellytetään myös henkilöiltä, jotka tulevat itse sisätiloihin tuodessaan lapsia harjoituksiin.
• Seurojen harjoitusvuorot ja liikuntapaikkojen toiminta jatkuvat normaaliin tapaan. Koronapassia edellytetään sisätiloissa yli 16-vuotiailta. Koronapassin käyttöönotto tulee järjestää mm. urheilutapahtumissa, -otteluissa ja -turnauksissa, jos paikalla on yleisöä. Tilaisuuden järjestäjä on aina vastuussa koronapassin tarkistamisesta ja suunnitelmasta terveysturvallisen liikunnan järjestämiseksi.
• Tartuntatautilain pykälä 58 c § on voimassa. Tilaisuuden järjestäjän tulee huolehtia koronatoimista, kuten käsihygieniasta, maskeista, riittävästä etäisyydestä sekä väljyydestä.
• Vahva suositus on, että maskia käytetään sisäliikuntatiloissa muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana ja pyydetään huomioimaan ohjeet turvaväleistä ja käsi- ja yskimishygieniasta. Liikuntapaikoille ei pidä mennä, jos on flunssan oireita.
Nuorisopalvelut
• Loimaan kaupungin nuorisopalveluiden toiminta jatkuu normaalisti.
• Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kokoontumisrajoitukset eivät kosken nuorisotilojen tavanomaista toimintaa.
• Nuorisotiloissa huomioidaan turvavälit, hyvä käsihygienia ja sisätiloissa on vahva maskisuositus. Lisäksi nuoria muistutetaan koronaohjeista.
• Tiloihin ja toimintaan saa osallistua vain terveenä.

Kirjastopalvelut
• Kirjastossa asioidessa ei tarvitse koronapassia.
• Lainauspalvelut toimivat normaalisti. Lehtisalit ja muut kirjastojen oleskelutilat ovat käytössä, mutta istumapaikkoja on vähennetty, jotta riittävä etäisyys voidaan säilyttää. Tietokoneiden käyttö, tulostus, kopiointi ja skannaus on mahdollista kirjastoissa.
• Kirjastossa asioidessa suositellaan kasvomaskin käyttöä. Kaikkien tulee huolehtia riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tulla kirjastoon vain terveenä.
Kulttuuripalvelut
• Taidetalo on avoinna normaalisti. Kävijöiden tulee huolehtia turvaväleistä, hyvästä käsihygieniasta ja tulla museovierailulle vain terveenä. Etenkin sisätiloissa asioidessa, suositellaan kasvomaskin käyttöä.
Opistot
• Opetus annetaan lähiopetuksena. Toiminnassa huomioidaan terveysturvallisuus: oireisena ei saa tulla tunnille, huolehditaan käsihygieniasta (käsien pesu ja käsidesin käyttö), yskitään turvallisesti käsitaipeeseen tai kertakäyttöliinaan, pidetään turvavälit mahdollisuuksien mukaan sekä suositellaan kasvomaskia (12 vuotta täyttäneet) toiminnan luonteen salliessa.

Opetuspalvelut
• Opetuksessa noudatetaan OKM:n ja THL:n voimassa olevia ohjeita.
• OKM-THL suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (PDF)
• Koulussa maskien käyttöä suositellaan henkilökunnalle ja 3-9-luokkalaisille oppilaille
• Kuljetuksessa olevilla oppilailla maskeja suositellaan käytettävän 0-9-luokkalaisilla.
• Perinteiset joulujuhlat, itsenäisyyspäivän juhlat tms. järjestetään oppilaitoksissa vain sisäisesti, eikä niihin kutsuta ulkopuolisia. Tilaisuudet voidaan halutessa striimata.
• Ulkotilaisuuksia voidaan järjestää vapaasti. Tilaisuuksissa on vahva maskisuositus.

Varhaiskasvatuspalvelut
• Varhaiskasvatuksessa noudatetaan OKM:n ja THL:n voimassa olevia ohjeita.
• OKM-THL suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (PDF)
• Varhaiskasvatusyksiköissä maskien käyttöä suositellaan henkilökunnalle.
• Maskin käyttösuositus on huoltajilla lapsen tuonti- ja hakutilanteissa.
• Perinteiset joulujuhlat, itsenäisyyspäivän juhlat tms. järjestetään varhaiskasvatusyksiköissä vain sisäisesti, eikä niihin kutsuta ulkopuolisia. Tilaisuudet voidaan halutessa striimata.
• Ulkotilaisuuksia voidaan järjestää vapaasti. Tilaisuuksissa on vahva maskisuositus.