16.3.2022

Loimaan kaupungin kesätyöt ja kesätyötuet yrityksille

Loimaan kaupunki tarjoaa kesätöitä nuorille sekä kesätyötukea yrityksille nuoren kesätyöntekijän palkkaamiseen. Lisäksi tekniikan ja liiketalouden korkeakouluopiskelijoille on tarjolla kesäasuntoetu.
Loimaan kaupungin kesätyöt

Loimaan kaupunki palkkaa tänä kesänä yhteensä 72 nuorta. Päivittäinen työaika on 6t ja 4vk jaksolta palkka on 650€. Kesätyöt järjestetään kaupungin eri yksiköissä, yhdistyksissä ja seuroissa. Nuoren tulee olla syntynyt vuonna 2005 tai 2006. Tarjolla on kesätyötä muun muassa vanhustyössä, siivous, ruokapalveluissa, kirppis/kahviossa, lastenhoitoa, urheiluseuroissa, puutarhatyössä, kyläyhdistyksissä, taidetalolla, teattereissa ja päiväleireillä. Vanhus- ja kehitysvamma yksiköissä suoritettavaan työhön vaaditaan §48a mukainen rokotussuoja. Nuorten valinta suoritetaan arpomalla, sama nuori voi saada kesätyöpaikan tätä kautta korkeintaan yhtenä kesänä.

Kesätyön haku on auki kuntarekry.fi -palvelussa. Haku päättyy 3.4.2022 klo 24:00. Hakemuksessa voit esittää toiveen, missä haluaisit työskennellä.

Tarvittaessa lisäohjeita voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta marjo.kulmanen@loimaa.fi tai p.0504321165

Ideoi itsellesi kesätyö

Kaupunki palkkaa enintään kolme nuorta oman idean perusteella, palkka 650 €. Paikkoja voivat hakea vuosina 2001-2007 syntyneet loimaalaiset nuoret. Hakemuksen tulee sisältää idea, jota kesätyöntekijä tekee: loimaalaisia hyödyttävä palvelu tai tuote. Lähetä hakemus 10.4.2022 mennessä nuova@loimaa.fi.

Lisätietoja Nuorisopalveluiden verkkosivuilta tai p.050 5364604 (Anu Haapanen)

Yritysten kesätyötuki

Kaupunki tukee myös 2005 tai 2006 syntyneen nuoren kesätyöhön palkkaavia yrityksiä. Tuki on kesän ajalta enintään 500 euroa, jolloin kokonaispalkan tulee olla vähintään 1000 euroa. Kesätyön voi ajoittaa kesä-elokuulle ja sama yritys voi kesän aikana saada tuen kahden nuoren palkkaamiseen. Yritys ei kuitenkaan voi saada tukea saman nuoren palkkaamiseen kahtena peräkkäisenä kesänä. Ohje yrityksille

Vastavalmistuneiden kesätyö

Myös vastavalmistuneen nuoren kesätyöpilottia jatketaan tänä kesänä. Kaupungilla on mahdollisuus palkata yhteensä 10 kevään aikana valmistuvaa nuorta, jotka suorittavat kesätyönsä oman alansa yrityksissä. Yritykselle ei synny palkkakustannuksia. Kesätyön kesto on kuukausi ja työaika 85 % työajasta. Kiinnostuneet yritykset voivat ilmoittautua suoraan yritysneuvojalle 31.3.2022 mennessä ja kertoa, millaista ja minkä alan kesätyöntekijää tarvitsevat. Tämän jälkeen Novidan opot ja opettajat etsivät kohderyhmän nuorista sopivia ehdokkaita, joita yritys voi haastatella huhti-toukokuun aikana.

Korkeakouluopiskelijan kesäasuntoetu

Kaupunki haluaa myös tukea korkeakouluopiskelijoita, jotka tulevat kesätöihin loimaalaisiin yrityksiin. Tekniikan tai liiketalouden yliopisto- tai ammattikorkeakouluopiskelijan on mahdollista vuokrata kesän ajaksi asunto Hulmin Huollolta kolmeksi kuukaudeksi yhden kuukauden vuokralla. Asumistukea on tarjolla kymmenelle opiskelijalle.

Tukimahdollisuuksista kiinnostuneita yrityksiä ja opiskelijoita pyydetään ottamaan yhteyttä Loimaan kaupungin yrityspalveluihin: yrityspalvelut@loimaa.fi tai p. 050 3282835 (Paula Avellán)