1.6.2021

Loimaalaisyrittäjät kesätyöllistävät nuoria

Loimaalaisille yrityksille suunnattu kesätyötuki vuosina 2004 tai 2005 syntyneiden loimaalaisten nuorten työllistämiseen sai tänä vuonna huiman vastaanoton. Kesätyötukea oli alun perin varattu 20 nuoren työllistämiseen, mutta tukea on pystytty varaamaan 28 nuoren työllistämiseen 17 yritykselle. Tuki maksetaan jälkikäteen yrityksen toimittamia palkkatositteita vastaan. Muutama yritystukipaikka on edelleen vapaana, mikäli kesäkuun aikana yrityksessä syntyy tarve työllistää kohderyhmän nuori.

Yhteistyössä Novidan ammattiopiston kanssa tehty kokeilu vastavalmistuneiden loimaalaisten kesätyöllistämisestä kaupungin työntekijänä yrityksiin sai myös hyvän vastaanoton. Mukaan ilmoittautui seitsemän yritystä ja kuusi vastavalmistunutta, joista lopulta tehtiin neljä kesätyösopimusta. Kokeilu jatkunee ensi vuonna, jolloin toimintatapoja kehitetään tänä vuonna saadun palautteen perusteella.

Loimaan kaupungin kesätyöntekijöiksi palkattiin yhteensä 35 vuonna 2004 tai 2005 syntynyttä nuorta. Heistä 29 tekee omaehtoista ja itse suunniteltua kesätyötä ja kuusi palkattiin kaupungin viheralueiden hoitoon. Kaikki kohderyhmään kuuluvat työhakemuksen omaehtoiseen kesätyöhön laittaneet nuoret saivat kesätyön, viheralueiden kesätyöntekijät valittiin arpomalla.