Maaseutukaupunki kuvan keskellä joki ja taustalla peltoja

3.5.2021

Loimaa osallistaa kuntalaisia — Mihin sinä käyttäisit 10.000 euroa?

Osallistuvan budjetoinnin pilottikokeilu käynnistyy Loimaalla.

Osallistuvaan budjetointiin on varattu talousarviossa 10 000 euroa ja nyt Loimaan kaupungin asukkailla on mahdollisuus ideoida, miten se käytetään.

”On todella innostavaa, että Loimaallakin kokeillaan osallistuvaa budjetointia. Kokeilu yhdistää hyvin eri tavoin talouden ja demokratian. Asukkaat pääsevät näin mukaan suunnittelemaan ja päättämään, mihin yhteisiä rahoja käytetään.” toteaa kaupunginjohtaja Jari Rantala.

Yksittäisillä asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus tehdä ehdotuksia, jotka voivat olla kertaluonteisia projekteja tai hankintoja. Ehdotuksen toteuttajana voi olla kaupunki tai joku muu taho tai yhteistyö kaupungin ja jonkun muun toimijan välillä. ”Odotamme runsaasti ideoita, joilla voidaan parantaa loimaalaisten hyvinvointia ja elinympäristöä sekä tuoda iloa mahdollisimman monen loimaalaiseen elämään.”, toteaa talousjohtaja Sari Laine.

Osallistavan budjetoinnin vaiheet

1. Ehdotusten kerääminen 4.-23.5.2021

Asukkaat ja yhteisöt voivat tehdä ehdotuksia 23.5. asti:

2. Ehdotusten arviointi ja jatkojalostus

Saadut ideat käsitellään työpajoissa ja niistä muodostetaan äänestysehdotuksia. Jatkojalostus tehdään valtuuston puheenjohtajan, hallituksen puheenjohtajien, kaupunginjohtajan ja palvelualuejohtajien kanssa. Ideoiden käsittelyssä arvioidaan mm. onko idean toteutus kaupungin toimivallassa, lainmukainen, suuntautuuko se yleishyödylliseen toimintaan, eikä ole kaavoituspäätösten vastainen ja ei korvaa lakisääteisiä tehtäviä.

3. Äänestys 28.5.-8.6.2021

Täydennetyt ehdotukset tuodaan kuntalaisten arvioitavaksi ja äänestykseen Otakantaa.fi -palveluun. Mahdollisuus on myös äänestää paperisella äänestyslipukkeella kirjastoissa. Äänestää voivat kaikki yli 12-vuotiaat. Äänestysaika on 28.5.-8.6.2021.

4. Valinta ja tulosten julkaisu

Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan 10 000 euron määrärahan puitteissa. Lopullisen päätöksen toteutettavista ehdotuksista tekee kaupunginhallitus 14.6.2021. Äänestettävistä ehdotuksista ja äänestämisestä tiedotetaan erikseen.

5. Ideoiden toteutus ja raportointi

Äänestyksen vahvistuksen jälkeen kaupunki ja toimialat tai ulkopuolinen toimija vastaavat budjettiehdotuksen toteuttamisen käynnistämisestä ilman aiheetonta viivästystä. Ehdotus tulee olla toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Osallistavan budjetoinnin prosessikuvaus

Tutustu myös Loimaan osallistuva budjetointi -sivuun.