16.4.2021

Kuulutus koskien kuntavaalien 2021 ehdokasasettelua Loimaan kaupungissa

Kuntalain mukaisesti sunnuntaina 13.6.2021 toimitettavissa kun­ta­vaa­leis­sa (ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5.-8.6.2021; ulkomailla: 2.-5.6.2021) valitaan Loimaan kaupunginvaltuustoon 37 val­tuu­tet­tua toimikaudeksi 2021-2025. (Loimaan kaupunginvaltuuston päätös 16.11.2020 § 47)

Vaalilaissa tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut eh­dok­kai­den asettamista koskevat asiakirjat on vaalilaissa mai­nit­tu­jen asiamiesten annettava keskusvaalilautakunnalle vii­meis­tään tiistaina 4.5.2021 ennen kello 16.00.

Jos ehdokas haluaa peruuttaa jo allekirjoittamansa suostumuksen, hänen tulee ilmoittaa siitä todisteellisesti vaaliasiamiehelleen siten, että vaaliasiamies ehtii ilmoittaa keskusvaalilautakunnalle ennen 4.5.2021 klo 16:00 poistavansa ehdokkaan listalta.

Loimaan kaupungin keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut em. asia­kir­jat ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteerit Loimaan kaupungin Ylistaronkatu 36 -toimipisteen kirjaamossa (osoite: Ylistaronkatu 36, 32200 Loimaa) maanantaina 3.5.2021 ja tiistaina 4.5.2021 kello 13.00-16.00.

Vaalilaissa tarkoitetut oikaisut ja täydennykset on vaa­li­asia­mies­ten jätettävä keskusvaalilautakunnan sihteereille samassa pai­kas­sa viimeistään keskiviikkona 12.5.2021 ennen kello 16.00.

Asiakirjojen jättämisestä em. aikoina pyydetään sopimaan etu­kä­teen keskusvaalilautakunnan sihteerien kanssa, joiden sähköpostiosoitteet ovat

juha.rinta-jouppi@loimaa.fi ja sami.mannisto@loimaa.fi. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero on 050 571 6566.

Ehdokashakemukset, jotka on jo jätetty, tulevat olemaan edelleen voimassa vaalien siirtymisestä huolimatta, ellei vaaliasiamies tee niihin muutoksia.

Lisäksi asiakirjojen jättäjiä pyydetään huomioimaan koronaepidemiatilanne ja siihen liittyvät turvallisuusnäkökohdat (turvavälit, käsidesin käyttö, maskisuositukset jne).

Kuntalaki

Vaalilaki

Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä

Oikeusministeriön muistio 12.4.2021

Loimaan kaupungin keskusvaalilautakunta 15.4.2021