21.4.2020

Kouluruokailun toteutus Loimaalla etäopetuksen aikana

Loimaan kaupunki on päättänyt maksaa perheille kouluruokakorvausta 18.3.-30.5. väliseltä ajalta.

Suomen hallitus on linjannut, että koululaisten etäopiskelu jatkuu ainakin 13.5. saakka ja tarvittaessa lukukauden loppuun asti. Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää kouluateria siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa ainakin lähiopetuksessa oleville oppilaille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille oppilaille.

Loimaan kaupungissa on tarkasteltu erilaisia vaihtoehtoja etäopetuksessa olevien oppilaiden ruokahuollon järjestämiseksi. Harkinnan pohjalta on päädytty siihen, että Loimaan kaupunki maksaa etäopetuksessa olevien oppilaiden (esiopetus ja 1-9lk oppilaat) kouluruokakorvausta 18.3.-30.5. väliseltä ajalta. Maksusitoumus on perheiden kannalta tasapuolisin ja joustavin vaihtoehto, se ei lisää liikkumista eikä henkilöiden välisiä kontakteja.

Kokonaiskorvaus on 75 € / oppilas. Koululaisten perheitä on informoitu Wilman kautta ja maksusitoumukset on postitettu huoltajille 20.4.2020.

Maksusitoumuksessa on mainittu kaupat, joihin maksusitoumus on sovittu käyvän. Myönnettävä maksusitoumus on käytettävä yhdellä ostokerralla ja se tulee käyttää elintarvikkeisiin (ei alkoholi- ja tupakkatuotteita). Maksusitoumuksesta ei anneta rahaa takaisin. Maksusitoumuksen voi käyttää vain huoltaja (ei oppilas).