31.3.2021

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan hakuaika 6.4.-16.4.2021

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan ensisijaisesti 1.- ja 2.- vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Hakuaika toimintaan on 6.4. - 16.4.2021.

HAKEMINEN TAPAHTUU ERILLISELLÄ HAKULOMAKKEELLA

Hakulomakkeen voi jättää esiopetusta järjestävään toimipaikkaan, iltapäivätoimintaa järjestävään toimipaikkaan sekä lähettää postitse Loimaan Kaupunki Iltapäivätoiminta PL 9 32201 LOIMAA. 

Hakemus tulee palauttaa viimeistään 16.4.2021. 

Tiedoksiannot aamu- ja iltapäivätoiminnan paikoista lähetetään koteihin kesäkuussa. 

Yhdenvertaisina valintaperusteina käytetään ilmoittautumisjärjestystä. 

Lisätietoa toiminnasta: 

Kati Jokinen 050 4337120 / kati.jokinen@loimaa.fi  tai 

Hannele Mäkilä 050 4002204 / hannele.makila@loimaa.fi