5.4.2022

Koronatiedote vapaa-aikapalveluiden, koulujen ja varhaiskasvatuksen toimintaan

Vapaa-aikapalveluiden, koulujen ja varhaiskasvatuksen 5.4.22 päivitetty koronatiedote.

Varsinais-Suomessa ovat käytössä leviämisvaiheen mukaiset suositukset. Kaikki suositukset ovat voimassa koko maakunnan alueella toistaiseksi, ellei toisin mainita.

Loimaan kaupunki noudattaa Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmän suosituksia. Tarpeen vaatiessa suosituksia tarkennetaan.

Julkiset ja yksityiset tilat

Julkisten ja yksityisten asiakas- ja toimitilojen käytössä on huomioitava riittävä etäisyys. Kunnat voivat käyttää tartuntatautilain mahdollisuutta päättää julkisten tilojen täyttöasteesta alueellaan.

Liikunta-, urheilu-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettävistä tiloista on poistettu rajoitukset. 

Sisätiloissa on vältettävä lähikontaktia. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjetta yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä on syytä noudattaa.

Suu-nenäsuojusta suositellaan käytettäväksi kaikkialla, jossa ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa sekä sisä- että ulkotiloissa, kun riittävää etäisyyttä ei pystytä pitämään. Suositus koskee myös rokotettuja henkilöitä.

Yleisötilaisuudet

  • Ei voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.
  • AVI:n sivuilla on vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Yksityistilaisuudet

  • Yksityistilaisuuksia järjestäessä tulee kiinnittää huomiota terveysturvallisiin käytäntöihin kuten käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojuksien käyttö.

Vapaa-aikapalveluiden toiminta

  • Toiminta on palautunut normaaliin.  Harrastustoimintaa voidaan jatkaa ottaen erityisesti huomioon terveysturvalliset käytännöt kuten käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojuksien käyttö.
  • Kävijärajoitukset kuntosaleista ja ohjatusta toiminnasta ovat poistuneet. Kaikessa liikuntatoiminnassa ja kaikissa liikuntatiloissa on silti huolehdittava koronaturvallisista käytännöistä. Näihin toimiin sisältyvät maskien käyttö, käsihygienia, turvavälit sekä tarpeettoman oleskelun välttäminen liikuntatiloissa sekä pukuhuoneissa.

Perusopetus ja varhaiskasvatus

  • Kaikkien 1-9. luokkalaisten peruskoululaisten maskisuosituksesta on luovuttu.
  •  Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen maskisuosituksesta työntekijöille sekä muille näissä työpaikoissa työskenteleville henkilöille on myös luovuttu. Henkilökunta voi kuitenkin halutessaan jatkaa maskin käyttöä työssään. 

Lisätietoja ja ohjeistuksia käytössä olevista terveysturvallisuudesta ja käytänteistä löytyy eri yksiköiden omista kanavista ja ilmoitustauluilta.

Yllä olevat tiedot ja rajoitukset ovat tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevaa tietoa, jatkossa tiedotetaan vain, jos tilanteeseen tulee muutoksia tai tiukennuksia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin korona -sivu