14.4.2021

Koronatiedote vapaa-aikapalveluiden, koulujen ja varhaiskasvatuksen toimintaan ajalle 13.4.-25.4.2021

Lue viimeisimmät rajoitukset ja niiden vaikutukset Loimaan kaupungin toimintoihin vapaa-aikapalveluissa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Tilanne koronatartunnoissa on kuitenkin parantunut.

Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmä on päättänyt jatkaa ohessa olevia suosituksia 25.4.2021 asti (yleisötilaisuuksien rajoitus 26.4. asti). Ryhmä korostaa, että kaikkia tarpeettomia kontakteja on vältettävä.

Aiempaan tiedotteeseen verrattuna päivitettyä tietoa ovat:

 • päivämäärät
 • 2001-2007 syntyneillä ryhmäliikunta ulkona sallitaan, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja.

Loimaan kaupunki noudattaa Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmän suosituksia.

Tarpeen vaatiessa suosituksia tarkennetaan, ja yksityiskohtaisempia tietoja toimenpiteistä löytyy palvelualojen ja yksiköiden omista viestintäkanavista.

Tilaisuuksien järjestämiseen rajoituksia

Yleisötilaisuudet

 • Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua enintään 6 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen OKM:n ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta. (voimassa 26.4. asti)

Yksityistilaisuudet

 • Suositellaan, että kaikkia yli kuuden hengen kokoontumisia rajoitetaan.

Vapaa-aika ja harrastukset

Kirjastopalvelut

Kirjastojen toiminta järjestetään niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Tiloissa noudatetaan AVIn yleisötilojen henkilömäärän rajoitusta (enintään 10 asiakasta). Pikainen asiointi kirjastossa on mahdollista.  Lainaustoimintaa ja tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin jatketaan. Lukupaikat ovat kokonaan pois käytöstä. Jos kirjaston aukiolo aiheuttaa riskejä, kirjasto suljetaan. Asiakkaille suositellaan kasvomaskin (tai kokokasvovisiirin) käyttöä.

Nuorisopalvelut

Nuorisotilojen sulkua jatketaan 25.4.2021 asti. Nuorisotyöntekijät jatkavat nuorten kohtaamisia digitaalisia alustoja hyödyntäen sekä jalkautumalla ulkoalueille. Etsivä nuorisotyö siirtyy etäpalveluihin ja mahdollisuuksien mukaan kohtaa nuoria yksilöllisesti.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuritiloissa (Taidetalo, Heimolinna) noudatetaan AVIn yleisötilojen henkilömäärän rajoitusta (enintään 10 asiakasta). Jos Taidetalon aukiolo aiheuttaa riskejä, Taidetalo suljetaan.

Työväenopisto ja musiikkiopisto

Työväenopistossa ja musiikkiopistossa aikuisille ja nuorille (2007 syntyneet tai vanhemmat) järjestettävää opetusta voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäopetuksena ja yksilöohjauksena. Lasten (2008 syntyneet ja nuoremmat) opetusta jatketaan normaalin aikataulun mukaisesti muut rajoitukset huomioiden lähiopetuksena. Yli 12-vuotiaille suositellaan maskien käyttöä.

Liikuntapalvelut

Kaikki aikuisten (2007 syntyneet ja sitä vanhemmat) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 25.4.2021 asti. Osa ohjatuista ryhmistä voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäyhteyksillä.

Harrastustoimintaa rajoitetaan

 • Kaikki aikuisten (2007 syntyneet ja sitä vanhemmat) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on keskeytetty 25.4.2021 asti.
 • 2001-2007 syntyneillä ryhmäliikunta ulkona sallitaan, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja
 • Kaikki kaupungin sisäliikuntapaikat (liikuntasalit, koulujen tilat, uimahalli) sekä Melliläjärven rantasauna on suljettu 25.4.2021 asti muuten kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta (2008 syntyneiden ja sitä nuorempien).
 • Koululaisryhmät ja päiväkotiryhmät voivat käyttää liikuntapaikkoja tehtyjen varausten mukaisesti osana opetusta ja varhaiskasvatusta. Myös esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen uimaopetus sekä kuntouttava ja sitä vastaava toiminta järjestetään.
 • Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien ryhmäliikunta tulee keskeyttää.
 • Alle 20-vuotiaiden sisäliikuntatiloissa toteutettava ottelu- ja kilpailutoiminta pysyy keskeytettynä.
 • Turvavälejä tulee pystyä tosiasiallisesti noudattamaan kaikessa harrastustoiminnassa.
 • Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien oman ryhmän tai joukkueen kesken harjoittelu on sallittua, sen sijaan esim. pelaaminen muita joukkueita vastaan ei ole edelleenkään sallittua. Lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja. Kilpailuja tai esiintymisiä ei tule järjestää.
 • Kaupungin sisäliikuntatilojen vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien toimintaan varatut vuorot peruutetaan (mukaan lukien vuorot, joilla sekä aikuiset että lapset harrastavat yhtä aikaa), pois lukien SM- sekä 1-divisioonatason harjoittelu- ja kilpailutoiminta.
 • Kuntosalit ovat suljettuina 25.4.2021 asti.
 • Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja –kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.
 • Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen vuoksi riski tartunnoille ja massa-altistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.
 • Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten. Ulkoliikuntapaikoillakin tulee huolehtia riittävistä turvaväleistä. Aikuisten ryhmäliikuntaa suositellaan vältettävän myös ulkotiloissa.
 • Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Kasvatus ja opetus

Perusopetus

Perusopetus toteutetaan lähiopetuksena.

Sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat aiemman suosituksen mukaisesti kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita.

Yläkouluikäisille ja 6-luokan oppilaille suositellaan kasvomaskien käyttöä koulupäivän aikana. Kasvomaskien käyttöä suositellaan kaikille koulukuljetuksessa oleville oppilaille (koskee kaikkia vuosiluokkia). Maskeja jaetaan kouluilta, mutta halutessaan myös omia maskeja saa käyttää. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiirejä tai kasvomaskeja.

Jos tartuntaketjuja tulee, suositellaan, että kouluissa hyödynnetään määräaikaista etäopetusta tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja jäljitysten tehostamiseksi.

Mikäli epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka voi olla etäopetuksessa. Päätöksen asiasta tekee sivistysjohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus jatkuu OKM:n ja THL:n ohjeiden ja suositusten mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiiriä tai kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan.

MLL:n leikkipuistotoiminta, perheryhmät ja vaunutreffit keskeytetään 26.4.2021 asti.

Katso ajankohtaiset tiedot myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sivuilta.