3.2.2022

Koronatiedote vapaa-aikapalveluiden, koulujen ja varhaiskasvatuksen toimintaan 3.2.2022

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Varsinais-Suomessa korona-aallon huippua ei olla vielä ohitettu.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto ei antanut uutta asiakas-, osallistuja- ja odotustilojen väliaikaista sulkemista koskevaa päätöstä 29.1.22 alkaen. Mutta muutoksia ja kevennyksiä rajoituksiin on tullut.

Ohessa olevat rajoitukset lyhyesti:

 • Sisätiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin voi jatkossa osallistua korkeintaan viisikymmentä (50) prosenttia suurimmasta osallistujamäärästä, joka tilaan on sallittua ottaa. Päätös ei koske ulkotiloja.
 • Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on jatkossa mahdollista ilman henkilömäärärajaa ulkotiloissa.
 • Aluehallintoviraston uusi päätös vapauttaa myös kaikki aiemmin suljetuiksi määrätyt liikunta-, urheilu-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettävät tilat.

Loimaan kaupunki noudattaa Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmän suosituksia.
Tarpeen vaatiessa suosituksia tarkennetaan. Yksityiskohtaisempia tietoja toimenpiteistä löytyy palvelualojen omista viestintäkanavista. Päätös on voimassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 29.1.-15.2.2022.

Julkiset ja yksityiset tilat

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on jatkossa mahdollista ilman henkilömäärärajaa ulkotiloissa. Aluehallintoviraston uusi päätös vapauttaa myös kaikki aiemmin suljetuiksi määrätyt liikunta-, urheilu-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettävät tilat. Ne voidaan jatkossa pitää auki yleisölle, asiakkaille ja muille osallistujille, kun samalla taataan näiden tilojen terveysturvallinen käyttö.

Voimaan jää edelleen määräys, joka velvoittaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen hallinnoijat ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. 

Velvoitteen voi toteuttaa toimijan itse harkitsemilla keinoilla, esimerkiksi porrastamalla kävijöiden liikkumista, rajaamalla osallistujamäärää tai sijoittamalla toiminta- ja oleskelupaikat riittävän etäälle toisistaan. Sisätiloissa on vältettävä lähikontaktia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjetta yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä on hyvä noudattaa.

Yleisötilaisuudet

 • yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin sisätiloissa voi osallistua korkeintaan 50 prosenttia suurimmasta osallistujamäärästä, joka tilaan on sallittua ottaa. Päätös ei koske ulkotiloja. Siten yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on jatkossa mahdollista ilman henkilömäärärajaa.
 • AVI:n sivuilla on vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia järjestäessä tulee kiinnittää huomiota terveysturvallisiin käytäntöihin kuten käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja maskien käyttö. 

Vapaa-aika ja harrastukset

Liikuntapalvelut

AVI:n päätös vapauttaa joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen sekä muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisätilat. Kaikki Loimaan kaupungin liikuntapaikat urheilukeskuksen kuntosalia lukuun ottamatta ovat auki. Uimahalli Vesihovi on avoinna normaaleilla aukioloajoilla.

Lapset ja nuoret (vuonna 2003 ja myöhemmin syntyneet)

 • Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa voidaan jatkaa ottaen huomioon terveysturvalliset käytännöt kuten käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojuksien käyttö.

Aikuiset

 • Aikuisten joukkueurheilu, ryhmäliikunta, kontaktilajien harrastaminen ja muu vastaava urheilu tai liikunta on sallittua niin, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.
 • Hirvihovin kuntosalilla 10 ja voimailusalilla 10 henkilöä kerrallaan
 • Alastaron kuntosalilla enintään 10 henkilöä
 • Mellilän kuntosalilla enintään 6 henkilöä
 • Uimahalli Vesihovin vesijumppiin otetaan 15 henkilöä kerrallaan.
 • Kaupungin omat ryhmäliikuntatunnit on aloitettu 1.2.
 • Kaikessa liikuntatoiminnassa ja kaikissa liikuntatiloissa on huolehdittava koronaturvallisista käytännöistä.

Ohje harrastajille ja toiminnassa mukana oleville:

 • Tulethan vain terveenä liikuntatiloihin ja liikkumaan. Sairaana tiloihin ei voi tulla.  
 • Lisäksi on hyvä muistaa käsihygienia, turvavälit sekä tarpeettoman oleskelun välttäminen liikuntatiloissa sekä pukuhuoneissa.
 • Suosittelemme kasvomaskin käyttöä muulloin kuin urheilusuorituksen aikana

Tarkemmat tiedot ja ohjeet liikuntatilojen käyttäjille Liikuntapalveluiden koronatiedote 3.2.

Kirjastopalvelut

Lainauspalvelut toimivat normaalisti. Lehtisalit ja muut kirjastojen oleskelutilat ovat käytössä, mutta istumapaikkoja on vähennetty, jotta turvavälit voidaan säilyttää. Tietokoneiden käyttö, tulostus, kopiointi ja skannaus on mahdollista kirjastoissa.

Kirjastojen varattavat tilat ovat käytössä. Tiloihin otettavaa henkilömäärää rajoitetaan, jotta lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Kirjastossa asioidessa suositellaan kasvomaskin käyttöä. Kaikkien tulee huolehtia riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tulla kirjastoon vain terveenä.

Kulttuuripalvelut

Taidetalo on avoinna normaalisti. Kävijöiden tulee huolehtia riittävistä turvaväleistä, hyvästä käsihygieniasta ja tulla museovierailulle vain terveenä. Etenkin sisätiloissa asioidessa, suositellaan kasvomaskin käyttöä. Kulttuuritiloissa (Heimolinna) noudatetaan AVI:n antamia suosituksia.  

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen toiminta jatkuu normaalisti terveysturvallisuus huomioiden eli huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä. Voimassa on vahva maskisuositus ja toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Tarvittaessa voidaan myös rajoittaa kävijämääriä nuorisotiloissa.

Etsivät nuorisotyöntekijät tapaavat nuoria terveysturvallisesti noudattaen vahvaa maskisuositusta ja turvavälejä.

Työväenopisto ja musiikkiopisto

Musiikkiopistolla opetus toteutetaan lähiopetuksena terveysturvallisuus huomioiden.  Työväenopisto palaa lähiopetukseen 05.02.2022 alkaen. Opetus toteutetaan terveysturvallisuus huomioiden. Poikkeuksina ovat ilmajooga ja yin-jooga, jotka ovat tauolla hiihtolomaan saakka.  Opistojen opetusjärjestelyt ovat voimassa hiihtolomaan saakka.

Terveysturvallisen toiminnan suunnitelma on nähtävillä opistojen nettisivuilla: 
Työväenopisto , Musiikkiopisto.

Kasvatus ja opetus

Perusopetus

Peruskoulut ovat lähiopetuksessa. Kasvomaskien käyttösuositus koskee 1-9-luokkalaisia koulupäivän aikana ja kuljetusten aikana. Maskeja jaetaan kouluilta, mutta halutessaan myös omia maskeja saa käyttää. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiirejä tai kasvomaskeja.

Mikäli epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka voi olla etäopetuksessa. Päätöksen asiasta tekee sivistysjohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

Varhaiskasvatus, avoin päiväkoti- ja leikkipuistotoiminta

Päiväkodit ja perhepäivähoito toimivat normaalisti. Avoimen päiväkodin toiminta on keskeytettynä. Leikkipuistotoimintaa on Marskin leikkikentällä ma-pe klo 10-12.  
Varhaiskasvatuksessa suositellaan maskien käyttöä lasten huoltajille lapsia tuotaessa ja hakiessa. 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin korona -sivu