22.4.2021

Koronatiedote vapaa-aikapalveluiden, koulujen ja varhaiskasvatuksen toimintaan 28.4.2021 alkaen

Viimeisimmät tiedot koronarajoituksista ja niiden lievennyksistä Loimaan kaupungin toimintoihin vapaa-aikapalveluissa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Tilanne koronatartunnoissa on kuitenkin parantunut.

Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmän linjauksen mukaisesti 28.4.2021 alkaen ovat voimassa seuraavat suositukset. 

Päivitettyä tietoa edelliseen on päivämäärien muutoksen lisäksi perusopetukseen liittyvä maskisuositus.

Loimaan kaupunki noudattaa Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmän suosituksia.

Tarpeen vaatiessa suosituksia tarkennetaan, ja yksityiskohtaisempia tietoja toimenpiteistä löytyy palvelualojen ja yksiköiden omista viestintäkanavista.

Tilaisuuksien järjestämiseen rajoituksia

Yleisötilaisuudet

 • Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua enintään 6 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen OKM:n ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Yksityistilaisuudet

 • Suositellaan, että kaikkia yli kuuden hengen kokoontumisia rajoitetaan.

Vapaa-aika ja harrastukset

Kirjastopalvelut

Kirjastojen toiminta järjestetään niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Tiloissa noudatetaan AVIn yleisötilojen henkilömäärän rajoitusta (enintään 10 asiakasta). Pikainen asiointi kirjastossa on mahdollista.  Lainaustoimintaa ja tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin jatketaan. Lukupaikat ovat kokonaan pois käytöstä. Jos kirjaston aukiolo aiheuttaa riskejä, kirjasto suljetaan. Asiakkaille suositellaan kasvomaskin (tai kokokasvovisiirin) käyttöä.

Nuorisopalvelut

Nuorisotilojen avointen vuorojen sulkua jatketaan 28.4.2021. Nuoret voivat kuitenkin varata oman nuorisotilavuoron kaveriporukalleen. Nuorisotyöntekijät jatkavat nuorten kohtaamisia digitaalisia alustoja hyödyntäen sekä jalkautumalla ulkoalueille.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuritiloissa (Taidetalo, Heimolinna) noudatetaan AVIn yleisötilojen henkilömäärän rajoitusta (enintään 10 asiakasta). Jos Taidetalon aukiolo aiheuttaa riskejä, Taidetalo suljetaan.

Työväenopisto ja musiikkiopisto

Työväenopistossa ja musiikkiopistossa aikuisille (v. 2000 syntyneet tai vanhemmat) järjestettävää opetusta voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäopetuksena ja yksilöohjauksena. Lasten ja nuorten (v. 2001 syntyneet tai nuoremmat) opetusta toteutetaan normaalin aikataulun mukaisesti muut rajoitukset huomioiden lähiopetuksena. Yli 12-vuotiaille suositellaan maskien käyttöä.

Liikuntapalvelut

Kaikki aikuisten (v. 2000 syntyneet ja sitä vanhemmat) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on edelleen keskeytetty 28.4.2021 alkaen. Osa ohjatuista ryhmistä voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäyhteyksillä.

Harrastustoimintaa rajoitetaan

 • Kaikki aikuisten (v. 2000 syntyneet ja sitä vanhemmat) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on edelleen keskeytetty 28.4.2021 alkaen.
 • Aikuisten (v. 2000 syntyneet tai sitä vanhemmat) ryhmäliikunta ulkotiloissa sallitaan ilman lähikontakteja, turvavälit huomioiden.
 • Lasten ja nuorten (v. 2001 syntyneet ja nuoremmat) ryhmäliikunta ulkona ja sisällä sallitaan, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet sisätiloissa eivät ole sallittuja (ulkotiloissa myös kontaktit sallittuja).
 • Kaupungin sisäliikuntapaikat (liikuntahallit/salit, ja koulujen tilat) ovat edelleen suljettuina 28.4.2021 alkaen muuten kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta (v. 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien).
 • Koululaisryhmät ja päiväkotiryhmät voivat käyttää liikuntapaikkoja tehtyjen varausten mukaisesti osana opetusta ja varhaiskasvatusta. Myös esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen uimaopetus sekä kuntouttava ja sitä vastaava toiminta järjestetään.
 • Lasten ja nuorten (v. 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien) kilpailu- ja ottelutoiminta on keskeytetty ainakin 15.5.2021 asti, jonka jälkeen epidemiatilanteen salliessa se voidaan aloittaa.
 • Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien oman ryhmän tai joukkueen kesken harjoittelu on sallittua, sen sijaan esim. pelaaminen muita joukkueita vastaan ei ole edelleenkään sallittua. Lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja. Kilpailuja tai esiintymisiä ei tule järjestää.
 • Kaupungin sisäliikuntatilojen vuonna 2000 syntyneiden ja sitä vanhempien toimintaan varatut vuorot peruutetaan (mukaan lukien vuorot, joilla sekä aikuiset että lapset harrastavat yhtä aikaa), pois lukien SM- sekä 1-divisioonatason harjoittelu- ja kilpailutoiminta.
 • Uimahalli on rajoitetusti avoinna 28.4.2021 alkaen. Uimahallin yleiset käyttövuorot peruutetaan koululaisuintien aikana. Uimahalli on avoinna yleisölle aamu-uintien osalta sekä päivittäin klo 15 – 20. Vesihovi tiedottaa aukioloistaan ja rajoituksistaan omilla sivuillaan ja facessa.
 • Kuntosalit ovat rajoitetusti avoinna 28.4.2021 alkaen. Tilassa saa olla kerrallaan enintään puolet tilan sallimasta henkilömäärästä ja tilaa asiakasta kohden varataan riittävästi niin, että kahden metrin turvaväleistä voidaan huolehtia. Liikuntapalvelut tiedottaa rajoituksista kuntosaleittain omilla sivuillaan ja facessa.
 • Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja –kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.
 • Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen vuoksi riski tartunnoille ja massa-altistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.
 • Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten. Ulkoliikuntapaikoillakin tulee huolehtia riittävistä turvaväleistä.
 • Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Kasvatus ja opetus

Perusopetus

Perusopetus toteutetaan lähiopetuksena. Sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat aiemman suosituksen mukaisesti kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita.

Kasvomaskien käyttäminen perusopetuksessa 3.5.2021 alkaen.

Yläkouluikäisille suositellaan edelleen kasvomaskien käyttöä. Kasvomaskeja suositellaan käytettävän koulupäivän aikana ja kuljetusoppilaiden osalta myös kuljetusten aikana. Maskeja jaetaan kouluilta, mutta halutessaan myös omia maskeja saa käyttää. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiirejä tai kasvomaskeja.

Mikäli huoltaja haluaa, että myös nuoremmat oppilaat (6.-luokkalaiset ja kuljetuksessa olevat oppilaat) käyttäisivät maskeja, voi siitä ilmoittaa koulun opettajalle/rehtorille. Tällöin oppilaille jaetaan koululta aiempaan tapaan maskeja.

Jos tartuntaketjuja tulee, suositellaan, että kouluissa hyödynnetään määräaikaista etäopetusta tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja jäljitysten tehostamiseksi.

Mikäli epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka voi olla etäopetuksessa. Päätöksen asiasta tekee sivistysjohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus jatkuu OKM:n ja THL:n ohjeiden ja suositusten mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiiriä tai kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan.

Vaunutreffit voivat alkaa rajoitetusti 28.4.2021 alkaen.  Toiminnassa on otettava huomioon kuuden hengen kokoontumisrajoitus sekä turvavälit. MLL:n leikkipuistotoiminta ja perheryhmät ovat edelleen keskeytettynä 28.4 alkaen.

Katso ajankohtaiset tiedot myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sivuilta.