27.5.2021

Koronatiedote vapaa-aikapalveluiden, koulujen ja varhaiskasvatuksen toimintaan 25.5.2021 alkaen

Päivitetyt tiedot koronarajoituksista ja suosituksista Loimaan kaupungin toimintoihin vapaa-aikapalveluissa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa, mutta koronatilanne rauhoittunut.

Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmän linjauksen mukaisesti 25.5.2021 alkaen ovat voimassa seuraavat suositukset.

Aiempaan tiedotteeseen verrattuna päivitettyä tietoa ovat:

 • päivämäärät
 • liikunnan ryhmä- ja kilpailutoimintaan liittyvät muutokset

Loimaan kaupunki noudattaa Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmän suosituksia.

Tarpeen vaatiessa suosituksia tarkennetaan, ja yksityiskohtaisempia tietoja toimenpiteistä löytyy palvelualojen ja yksiköiden omista viestintäkanavista.

Tilaisuuksien järjestämiseen rajoituksia

Yleisötilaisuudet

 • Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua enintään 10 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen OKM:n ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Yksityistilaisuudet

 • Suositellaan, että kaikkia yli 10 hengen kokoontumisia rajoitetaan.

Vapaa-aika ja harrastukset

Kirjastopalvelut

Lainauspalvelut toimivat normaalisti. Lehtisalit ja muut kirjaston oleskelutilat on avattu, mutta istumapaikkoja on vähennetty, jotta turvavälit voidaan säilyttää. Tietokoneiden käyttö, tulostus, kopiointi ja skannaus on mahdollista kirjastoissa. Varattavat palvelut ja tilat ovat toistaiseksi poissa käytöstä. Kirjastossa asioidessa suositellaan kasvomaskin käyttöä. Kaikkien tulee huolehtia yli kahden metrin turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tulla kirjastoon vain terveenä. 

Nuorisopalvelut

Nuorisotilojen avoimiin vuoroihin voi osallistua maksimissaan 10 nuorta kerralla. Nuoret voivat myös varata oman nuorisotilavuoron kaveriporukalleen. Nuorisotyöntekijä jatkavat nuorten kohtaamisia digitaalisia alustoja hyödyntäen sekä jalkautumalla ulkoalueille.

Kulttuuripalvelut

Taidetalo ja Alpo Jaakolan patsaspuisto (29.5 alk.) ovat avoinna normaalisti. Kävijöiden tulee huolehtia yli kahden metrin turvaväleistä, hyvästä käsihygieniasta ja tulla museovierailulle vain terveenä. Etenkin sisätiloissa asioidessa, suositellaan kasvomaskin käyttöä. Kulttuuritiloissa (Heimolinna) noudatetaan AVI:n yleisötilojen henkilömäärän rajoitusta (enintään 10 asiakasta). 

Työväenopisto ja musiikkiopisto

Työväenopistossa ja musiikkiopistossa aikuisille (v. 2000 syntyneet tai vanhemmat) järjestettävää opetusta voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäopetuksena ja yksilöohjauksena. Lasten ja nuorten (v. 2001 syntyneet tai nuoremmat) opetusta toteutetaan normaalin aikataulun mukaisesti muut rajoitukset huomioiden lähiopetuksena. Yli 12-vuotiaille suositellaan maskien käyttöä.

Liikuntapalvelut

Aikuisten (v. 2000 syntyneet ja sitä vanhemmat) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta, jossa on kontakteja, on edelleen keskeytetty 25.5.2021 alkaen. Ilman kontakteja tapahtuva toiminta voidaan aloittaa 25.5.2021 alkaen, mutta ryhmäkoko saa olla enintään 10. Osa ohjatuista ryhmistä voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäyhteyksillä.

Harrastustoimintaa rajoitetaan

 • Aikuisten (v. 2000 syntyneet ja sitä vanhemmat) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta, jossa on kontakteja, on edelleen keskeytetty 25.5.2021 alkaen. Ilman kontakteja tapahtuva toiminta voidaan aloittaa 25.5.2021 alkaen, mutta ryhmäkoko saa olla enintään 10.
 • Aikuisten (v. 2000 syntyneet tai sitä vanhemmat) ryhmäliikunnassa ulkotiloissa sallitaan myös lähikontaktit 25.5.2021 alkaen.
 • Vuonna 2001 tai myöhemmin syntyneiden lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua oman ryhmän kesken lähikontakteilla.
 • Koululaisryhmät ja päiväkotiryhmät voivat käyttää liikuntapaikkoja tehtyjen varausten mukaisesti osana opetusta ja varhaiskasvatusta. Myös esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen uimaopetus sekä kuntouttava ja sitä vastaava toiminta järjestetään.
 • Lasten ja nuorten (v. 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien) kilpailu- ja ottelutoiminta voidaan aloittaa 25.5.2021 alkaen.
 • Uimahalli on rajoitetusti avoinna. Uimahallin yleiset käyttövuorot peruutetaan koululaisuintien aikana. Uimahalli on avoinna yleisölle aamu-uintien osalta sekä päivittäin klo 15-20. Vesihovi tiedottaa aukioloistaan ja rajoituksistaan omilla sivuillaan ja Facebookissa.
 • Kuntosalit ovat rajoitetusti avoinna. Tilassa saa olla kerrallaan enintään puolet tilan sallimasta henkilömäärästä ja tilaa asiakasta kohden varataan riittävästi niin, että kahden metrin turvaväleistä voidaan huolehtia. Liikuntapalvelut tiedottaan rajoituksista kuntosaleittain omilla sivuillaan ja Facebookissa.
 • Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen vuoksi riski tartunnoille ja massa-altistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.
 • Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten. Ulkoliikuntapaikoillakin tulee huolehtia riittävistä turvaväleistä.
 • Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Yhteenveto ryhmäharrastusten suosituksista:

Kasvatus ja opetus

Perusopetus

Perusopetus toteutetaan lähiopetuksena.

Sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat aiemman suosituksen mukaisesti kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita.

Yläkouluikäisille suositellaan edelleen kasvomaskien käyttöä. Kasvomaskeja suositellaan käytettävän koulupäivän aikana ja kuljetusoppilaiden osalta myös kuljetusten aikana. Maskeja jaetaan kouluilta, mutta halutessaan myös omia maskeja saa käyttää. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiirejä tai kasvomaskeja.

Mikäli huoltaja haluaa, että myös nuoremmat oppilaat (6.-luokkalaiset ja kuljetuksessa olevat oppilaat) käyttäisivät maskeja, voi siitä ilmoittaa koulun opettajalle/rehtorille. Tällöin oppilaille jaetaan koululta aiempaan tapaan maskeja.

Jos tartuntaketjuja tulee, suositellaan, että kouluissa hyödynnetään määräaikaista etäopetusta tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja jäljitysten tehostamiseksi.

Mikäli epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka voi olla etäopetuksessa. Päätöksen asiasta tekee sivistysjohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus jatkuu OKM:n ja THL:n ohjeiden ja suositusten mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiiriä tai kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan.

Vaunutreffit voivat jatkua rajoitetusti.  Toiminnassa on otettava huomioon 10 hengen kokoontumisrajoitus sekä turvavälit. MLL:n leikkipuistotoiminta ja perheryhmät ovat edelleen keskeytettynä.

Katso ajankohtaiset tiedot myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sivuilta.