2.9.2021

Koronatiedote vapaa-aikapalveluiden, koulujen ja varhaiskasvatuksen toimintaan

Päivitetyt tiedot koronarajoituksista ja suosituksista 31.8. alkaen Loimaan kaupungin toimintoihin vapaa-aikapalveluissa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa.

Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmän linjauksen mukaisesti 31.8.2021 alkaen ovat voimassa seuraavat suositukset.

Loimaan kaupunki noudattaa Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmän suosituksia.

Tarpeen vaatiessa suosituksia tarkennetaan, ja yksityiskohtaisempia tietoja toimenpiteistä löytyy palvelualojen ja yksiköiden omista viestintäkanavista.

Päivitettyä tietoa:

  • päivämäärät
  • kirjastojen varattavat palvelut ja tilat ovat käytössä.

Tilaisuuksien järjestämiseen rajoituksia

Yleisötilaisuudet

Yksityistilaisuudet

  • Yksityistilaisuuksia koskee sama suositus kuin yleisötilaisuuksia.

Vapaa-aika ja harrastukset

Kirjastopalvelut

Lainauspalvelut toimivat normaalisti. Lehtisalit ja muut kirjaston oleskelutilat ovat käytössä, mutta istumapaikkoja on vähennetty, jotta riittävä etäisyys voidaan säilyttää. Tietokoneiden käyttö, tulostus, kopiointi ja skannaus on mahdollista kirjastoissa. Varattavat palvelut ja tilat ovat käytössä. Kirjastossa asioidessa suositellaan kasvomaskin käyttöä. Kaikkien tulee huolehtia riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tulla kirjastoon vain terveenä. 

Nuorisopalvelut

Nuorisotilat avataan 1.9.2021. Nuorisotilojen avautuessa noudatetaan ajankohtaisia aluehallintoviraston ohjeistuksia Nuorisotyöntekijät jatkavat nuorten kohtaamisia digitaalisia alustoja hyödyntäen sekä jalkautumalla ulkoalueille. Etsivät nuorisotyöntekijät tapaavat nuoria terveysturvallisesti noudattaen vahvaa maskisuositusta ja turvavälejä.

Kulttuuripalvelut

Taidetalo ja Alpo Jaakolan patsaspuisto ovat avoinna normaalisti. Kävijöiden tulee huolehtia yli kahden metrin turvaväleistä, hyvästä käsihygieniasta ja tulla museovierailulle vain terveenä. Etenkin sisätiloissa asioidessa, suositellaan kasvomaskin käyttöä. Kulttuuritiloissa (Heimolinna) noudatetaan AVI:n antamia suosituksia.

Työväenopisto ja musiikkiopisto

Työväenopiston toiminta alkaa vasta viikolla 37.

Musiikkiopiston ja tanssiopiston toiminta alkaa 16.08., ja musiikkileikkikoulu aloittaa 23.08.2021. Sairaanhoitopiirin antama ohjeistus turvallisesta käyttäytymisestä ja toiminnasta huomioidaan. Opetus annetaan lähiopetuksena.

Liikuntapalvelut

Harrastustoimintaa rajoitetaan

Lapset ja nuoret (vuonna 2001 ja myöhemmin syntyneet)

  • Harrastetoiminta voi jatkua oman ryhmän kesken lähikontakteilla.
  • Kilpailu- ja ottelutoiminta on sallittua.

Aikuiset

  • Ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta sisä- ja ulkotiloissa voivat jatkua.
  • Ryhmäharrastustoiminnassa suositetaan lähikontaktien tosiasiallista välttämistä.

Virkistysuimala Vesihovi

Uimahallin pesu- ja saunatiloissa ovat turvavälit huomioivat rajoitukset.

Kaupungin kuntosalit

Kuntosalit ovat rajoitetusti avoinna yksilöharjoittelua varten. Turvavälit tulee huomioida, käsihygieniasta pitää huolehtia ja harjoittelu tulee tapahtua ilman kontakteja. Huom! Hirvihovin kunta- ja voimailusali avautuvat 17.8.2021 alkaen Vesihovin avauduttua.

Kasvatus ja opetus

Perusopetus

Perusopetus toteutetaan lähiopetuksena.

Sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat aiemman suosituksen mukaisesti kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita.

Kasvomaskien käyttösuositus koskee 4-9-luokkalaisia koulupäivän aikana ja esiopetusoppilaita-9-luokkalaisia kuljetusten aikana. Maskeja jaetaan kouluilta, mutta halutessaan myös omia maskeja saa käyttää. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiirejä tai kasvomaskeja.

Jos tartuntaketjuja tulee, suositellaan, että kouluissa hyödynnetään määräaikaista etäopetusta tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja jäljitysten tehostamiseksi.

Mikäli epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka voi olla etäopetuksessa. Päätöksen asiasta tekee sivistysjohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus jatkuu OKM:n ja THL:n ohjeiden ja suositusten mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiiriä tai kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan.

MLL:n leikkipuistotoiminta jatkuu rajoitetusti, noudattaen OKM ja THL ohjeistusta.

Katso ajankohtaiset tiedot myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sivuilta.