21.1.2021

Koronatiedote vapaa-aikapalveluiden, koulujen ja varhaiskasvatuksen toiminnoista 7.2. asti

Koronaohjeistukset Loimaan kaupungin vapaa-aikapalveluiden sekä varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden toimintojen osalta 7.2. asti

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Loimaan kaupunki noudattaa Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmän suosituksia.

Ohessa olevat rajoitukset ovat samat kuin alkuvuonna voimassa olleet, seuraavin poikkeuksin:

 • Yli 12-vuotiaille suositellaan maskin käyttöä kouluissa, kuljetuksessa ja harrastustoiminnassa.
 • Työväenopistossa aikuisille järjestettävää opetusta voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäopetuksena.
 • Osa ohjatuista liikuntaryhmistä voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäyhteyksillä.

Tarpeen vaatiessa suosituksia tarkennetaan. Yksityiskohtaisempia tietoja toimenpiteistä löytyy palvelualojen omista viestintäkanavista.

Rajoitukset ovat voimassa 7.2.2021 asti.

Tilaisuuksien järjestämiseen rajoituksia

Yleisötilaisuudet

 • Sisätiloissa ja ulkotiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua korkeintaan 10 henkilöä.

Yksityistilaisuudet

 • Yli kymmenen hengen yksityistilaisuuksia ei tule järjestää ja pienemmissä tilaisuuksissa tulee muistaa turvavälit.

Vapaa-aika ja harrastukset

Kirjastopalvelut

Kirjastojen toiminta järjestetään niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Pikainen asiointi kirjastossa on mahdollista.  Lainaustoimintaa ja tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin jatketaan. Lukupaikat ovat kokonaan pois käytöstä. Jos kirjaston aukiolo aiheuttaa riskejä, kirjasto suljetaan. Asiakkaille suositellaan kasvomaski (tai kokokasvovisiirin) käyttöä.

Nuorisopalvelut

Nuorisotilat pidetään auki, mikäli tiloissa olevat voivat säilyttää riittävät turvavälit. Nuorille tarjotaan mahdollisuus olla turvallisessa paikassa. Samalla tarjotaan nuorille tietoa koronaviruksesta ja testiin hakeutumisesta sekä tuetaan nuorten jaksamista. Erityisesti yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille suositellaan kasvomaskin käyttöä nuorisotiloissa.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuritiloissa (Taidetalo, Heimolinna) noudatetaan AVIn sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoitusta. Jos Taidetalon aukiolo aiheuttaa riskejä, Taidetalo suljetaan.

Työväenopisto ja musiikkiopisto

Työväenopistossa aikuisille järjestettävää opetusta voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäopetuksena. Lasten ja nuorten opetusta jatketaan normaalin aikataulun mukaisesti muut rajoitukset huomioiden lähiopetuksena. Yli 12-vuotiaille suositellaan maskien käyttöä.

Musiikkiopistossa aikuisille järjestettävää opetusta (koskee yksilö- ja ryhmäopetusta) voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäopetuksena. Lasten ja nuorten opetusta jatketaan normaalin aikataulun mukaisesti muut rajoitukset huomioiden lähiopetuksena. Yli 12-vuotiaille suositellaan maskien käyttöä.

Liikuntapalvelut

Kaikki aikuisten (yli 20-vuotiaat) sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta keskeytetään 7.2.2021 asti. Osa ohjatuista ryhmistä voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäyhteyksillä.

Harrastustoimintaa rajoitetaan

 • Kaikki aikuisten (yli 20-vuotiaiden) sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta keskeytetään 7.2.2021 asti.
 • Kaikki kaupungin sisäliikuntapaikat (liikuntasalit, kuntosalit, koulujen tilat, uimahalli) sekä Mellilänjärven rantasauna suljetaan 7.2.2021 asti muuten kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta (alle 20-vuotiaat).
 • Koululaisryhmät ja päiväkotiryhmät voivat käyttää liikuntapaikkoja tehtyjen varausten mukaisesti osana opetusta ja varhaiskasvatusta. Myös esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen uimaopetus sekä lasten ja aikuisten kuntouttava fysioterapia järjestetään.
 • Alle 20-vuotiaiden (2001 ja myöhemmin syntyneet) seuratoimintaa voi jatkaa sisäliikuntatiloissa, jos turvavälit kyetään tosiasiallisesti pitämään kaikessa harjoittelussa, esimerkiksi kamppailulajien harrastaminen tai joukkuepelien pelaaminen lähikontaktein ei ole sallittua. 
 • Kaupungin sisäliikuntatilojen 20-vuotiaiden ja sitä vanhempien toimintaan varatut vuorot peruutetaan (mukaan lukien vuorot, joilla sekä aikuiset että lapset harrastavat yhtä aikaa), pois lukien SM- sekä 1-divisioonatason harjoittelu- ja kilpailutoiminta.
 • Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja –kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.
 • Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen vuoksi riski tartunnoille ja massa-altistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.
 • Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten.
 • Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Kasvatus ja opetus

Perusopetus

Perusopetus toteutetaan edelleen lähiopetuksena.

Sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat aiemman suosituksen mukaisesti kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Yläkouluikäisille ja 6-luokan oppilaille suositellaan kasvomaskien käyttöä. Kasvomaskeja suositellaan käytettävän koulupäivän aikana ja kuljetusoppilaiden osalta myös kuljetusten aikana. Maskeja jaetaan kouluilta, mutta halutessaan myös omia maskeja saa käyttää. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiirejä tai kasvomaskeja.

Jos tartuntaketjuja tulee, suositellaan, että kouluissa hyödynnetään määräaikaista etäopetusta tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja jäljitysten tehostamiseksi.

Mikäli epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka voi olla etäopetuksessa. Päätöksen asiasta tekee sivistysjohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus jatkuu OKM:n ja THL:n ohjeiden ja suositusten mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiiriä tai kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronasivu