3.3.2021

Koronatiedote vapaa-aikapalveluiden, koulujen ja varhaiskasvatuksen toiminnoista 28.3. asti

Päivitetty koronatiedote vapaa-aikapalveluiden, koulujen ja varhaiskasvatuksen toiminnoista 28.3. asti.

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Tautitilanne ei mahdollista suositusten purkua miltään osin.

Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmä on päättänyt jatkaa ohessa olevia suosituksia 28.3.2021 asti. Loimaan kaupunki noudattaa Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmän suosituksia.

Rajoituksia on lisätty 1.3. lähtien liittyen yleisö- ja yksityistilaisuuksien osallistujamäärään sekä eri ikäisten ryhmäliikuntaan ulko- ja sisätiloissa. Tiedotetta on 3.3. tarkennettu harrastustoiminnan ikäryhmien osalta sekä päivitetty tieto yläkoululaisten siirtymisestä etäopetukseen.

Tarpeen vaatiessa suosituksia tarkennetaan, ja yksityiskohtaisempia tietoja toimenpiteistä löytyy palvelualojen ja yksiköiden omista viestintäkanavista.

Tilaisuuksien järjestämiseen rajoituksia

Yleisötilaisuudet

 • Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua enintään 6 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen OKM:n ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Yksityistilaisuudet

 • Yli kuuden hengen yksityistilaisuuksia ei tule järjestää ja pienemmissä tilaisuuksissa tulee muistaa turvavälit.

Vapaa-aika ja harrastukset

Kirjastopalvelut

Kirjastojen toiminta järjestetään niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Pikainen asiointi kirjastossa on mahdollista.  Lainaustoimintaa ja tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin jatketaan. Lukupaikat ovat kokonaan pois käytöstä. Jos kirjaston aukiolo aiheuttaa riskejä, kirjasto suljetaan. Asiakkaille suositellaan kasvomaskin (tai kokokasvovisiirin) käyttöä.

Nuorisopalvelut

Nuorisotilat pidetään auki, mikäli tiloissa olevat voivat säilyttää riittävät turvavälit. Nuorille tarjotaan mahdollisuus olla turvallisessa paikassa. Samalla tarjotaan nuorille tietoa koronaviruksesta ja testiin hakeutumisesta sekä tuetaan nuorten jaksamista. Erityisesti yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille suositellaan kasvomaskin käyttöä nuorisotiloissa.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuritiloissa (Taidetalo, Heimolinna) noudatetaan AVIn sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoitusta. Jos Taidetalon aukiolo aiheuttaa riskejä, Taidetalo suljetaan.

Työväenopisto ja musiikkiopisto

Työväenopistossa aikuisille järjestettävää opetusta voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäopetuksena. Lasten ja nuorten opetusta jatketaan normaalin aikataulun mukaisesti muut rajoitukset huomioiden lähiopetuksena. Yli 12-vuotiaille suositellaan maskien käyttöä.

Musiikkiopistossa aikuisille järjestettävää opetusta (koskee yksilö- ja ryhmäopetusta) voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäopetuksena. Lasten ja nuorten opetusta jatketaan normaalin aikataulun mukaisesti muut rajoitukset huomioiden lähiopetuksena. Yli 12-vuotiaille suositellaan maskien käyttöä.

Liikuntapalvelut

Kaikki aikuisten (yli 20-vuotiaat) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 28.3.2021 asti. Osa ohjatuista ryhmistä voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäyhteyksillä.

Harrastustoimintaa rajoitetaan

 • Kaikki aikuisten (yli 20-vuotiaiden) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 28.3.2021 asti.
 • Kaikki kaupungin sisäliikuntapaikat (liikuntasalit, koulujen tilat, uimahalli) sekä Mellilänjärven rantasauna suljetaan 28.3.2021 asti muuten kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta (2008 syntyneiden ja sitä nuorempien).
 • Koululaisryhmät ja päiväkotiryhmät voivat käyttää liikuntapaikkoja tehtyjen varausten mukaisesti osana opetusta ja varhaiskasvatusta. Myös esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen uimaopetus sekä lasten ja aikuisten kuntouttava fysioterapia järjestetään.
 • Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien ryhmäliikunta tulee keskeyttää.
 • Alle 20-vuotiaiden sisäliikuntatiloissa toteutettava ottelu- ja kilpailutoiminta tulee keskeyttää.
 • Turvavälejä tulee pystyä tosiasiallisesti noudattamaan kaikessa harrastustoiminnassa.
 • Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien oman ryhmän tai joukkueen kesken myös lähikontaktit sisältävät harjoitteet ovat sallittuja, sen sijaan esim. pelaaminen muita joukkueita vastaan ei ole edelleenkään sallittua. Kilpailuja tai esiintymisiä ei tule järjestää.  Ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä (OKM ja THL).
 • Kaupungin sisäliikuntatilojen 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien toimintaan varatut vuorot peruutetaan (mukaan lukien vuorot, joilla sekä aikuiset että lapset harrastavat yhtä aikaa), pois lukien SM- sekä 1-divisioonatason harjoittelu- ja kilpailutoiminta.
 • Aikuisten yksilölajien harrastaminen on mahdollista mm. kuntosaleilla. Tilassa saa olla kerrallaan enintään puolet tilan sallimasta henkilömäärästä ja tilaa asiakasta kohden varataan riittävästi niin, että kahden metrin turvaväleistä voidaan huolehtia.
 • Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja –kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.
 • Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen vuoksi riski tartunnoille ja massa-altistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.
 • Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten. Ulkoliikuntapaikoillakin tulee huolehtia riittävistä turvaväleistä. Aikuisten ryhmäliikuntaa suositellaan vältettävän myös ulkotiloissa.
 • Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Kasvatus ja opetus

Perusopetus

Kansallisen linjauksen mukaisesti yläkoulut siirtyvät etäopetukseen 8.-28.3.2021. Oppilaat ja vanhemmat tiedotetaan asiasta tarkemmin koulujen ja Wilman kautta. Muu perusopetus toteutetaan edelleen lähiopetuksena.

Sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat aiemman suosituksen mukaisesti kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Yläkouluikäisille ja 6-luokan oppilaille suositellaan kasvomaskien käyttöä. Kasvomaskeja suositellaan käytettävän koulupäivän aikana ja kuljetusoppilaiden osalta myös kuljetusten aikana. Maskeja jaetaan kouluilta, mutta halutessaan myös omia maskeja saa käyttää. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiirejä tai kasvomaskeja.

Jos tartuntaketjuja tulee, suositellaan, että kouluissa hyödynnetään määräaikaista etäopetusta tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja jäljitysten tehostamiseksi.

Mikäli epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka voi olla etäopetuksessa. Päätöksen asiasta tekee sivistysjohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus jatkuu OKM:n ja THL:n ohjeiden ja suositusten mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiiriä tai kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan.

Linkki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sivuille.