18.12.2020

Koronatiedote vapaa-aikapalveluiden, koulujen ja varhaiskasvatuksen toiminnoista 10.1 asti

Koronaohjeistukset Loimaan kaupungin vapaa-aikapalveluiden sekä varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden toimintojen osalta 10.1. asti.

Varsinais-Suomi on koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Tilanne on heikentynyt nopeasti ja tapausmäärät nousevat jyrkästi. Varsinais-Suomen epidemia keskittyy erityisesti suurimpiin ja tiheimpiin asukaskeskittymiin.

Loimaan kaupunki noudattaa Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmän suosituksia. Ohessa olevat rajoitukset ovat voimassa 10.1.2021 asti. Muutoksena joulukuun alun julkaisuun, myös yli 10 hlön kokoontumisia ulkona ei suositella ja koulujen lähiopetus jatkuu

Tarpeen vaatiessa suosituksia tarkennetaan. Yksityiskohtaisempia tietoja
toimenpiteistä löytyy palvelualojen omista viestintäkanavista.

Tilaisuuksien järjestämiseen rajoituksia

Yleisötilaisuudet

 • Sisätiloissa ja ulkotiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua korkeintaan 10 henkilöä. (AVIn päätös 10.12.2020)

Yksityistilaisuudet

 • Yli kymmenen hengen yksityistilaisuuksia ei tule järjestää ja pienemmissä tilaisuuksissa tulee muistaa turvavälit.

Vapaa-aika ja harrastukset

Kirjastopalvelut

Kirjastojen toiminta järjestetään niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Pikainen asiointi kirjastossa on mahdollista. Lainaustoimintaa ja tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin jatketaan. Lukupaikat ovat kokonaan pois käytöstä. Jos kirjaston aukiolo aiheuttaa riskejä, kirjasto suljetaan.

Nuorisopalvelut

Nuorisotilat pidetään auki, mikäli tiloissa olevat voivat säilyttää riittävät turvavälit. Nuorille tarjotaan mahdollisuus olla turvallisessa paikassa. Samalla tarjotaan nuorille tietoa koronaviruksesta ja testiin hakeutumisesta sekä tuetaan nuorten jaksamista. Erityisesti yläkouluikäisille ja vanhemmille suositellaan kasvomaskin käyttöä nuorisotiloissa.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuritiloissa (Taidetalo, Heimolinna) noudatetaan AVIn sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoitusta. Jos Taidetalon aukiolo aiheuttaa riskejä, Taidetalo suljetaan.

Työväenopisto ja musiikkiopisto

Aikuisille järjestettävä toiminta (koskee yksilö- ja ryhmätoimintaa) keskeytetään 10.1.2021 asti. Opetus voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäopetuksena. Päätös koskee vain aikuisille järjestettävää toimintaa. Lasten ja nuorten opetusta jatketaan muut rajoitukset huomioiden.

Liikuntapalvelut

Kaikki aikuisten (yli 20-vuotiaat) sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva harrastustoiminta keskeytetään 10.1.2021 asti.

Harrastustoimintaa rajoitetaan

 • Kaikki aikuisten (yli 20-vuotiaiden) sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta keskeytetään 10.1.2021 asti.
 • Kaikki kaupungin sisäliikuntapaikat (liikuntasalit, kuntosalit, koulujen tilat,uimahalli) sekä Mellilänjärven rantasauna suljetaan 10.1.2021 asti muuten kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta (alle 20-vuotiaat).
 • Alle 20-vuotiaiden (2001 ja myöhemmin syntyneet) seuratoimintaa voi jatkaa sisäliikuntatiloissa, jos turvavälit kyetään tosiasiallisesti pitämään kaikessa harjoittelussa, esimerkiksi kamppailulajien harrastaminen tai joukkuepelien pelaaminen lähikontaktein ei ole sallittua.
 • Kaupungin sisäliikuntatilojen 20-vuotiaiden ja sitä vanhempien toimintaan varatut vuorot peruutetaan (mukaan lukien vuorot, joilla sekä aikuiset että lapset harrastavat yhtä aikaa), pois lukien SM- sekä 1-divisioonatason harjoittelu- ja kilpailutoiminta.
 • Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja –kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.
 • Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen vuoksi riski tartunnoille ja massa-altistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.
 • Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten.
 • Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Kasvatus ja opetus

Perusopetus

Perusopetus pyritään 7.1. alkaen toteuttamaan edelleen lähiopetuksena. Mikäli koronatilanne edellyttää muutosta, tiedotetaan siitä viimeistään 5.1.2021, myös Wilman kautta vanhemmille.

Sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat aiemman suosituksen mukaisesti kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita, mutta aiemmasta poiketen yläkouluikäisille oppilaille suositellaan kasvomaskien käyttöä. Kasvomaskeja suositellaan käytettävän koulupäivän aikana ja kuljetusoppilaiden osalta myös kuljetusten aikana. Maskeja jaetaan kouluilta, mutta halutessaan myös omia maskeja saa käyttää. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiirejä tai kasvomaskeja.

Jos tartuntaketjuja tulee, suositellaan, että kouluissa hyödynnetään määräaikaista etäopetusta tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja jäljitysten tehostamiseksi.

Mikäli epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka voi olla etäopetuksessa. Päätöksen asiasta tekee sivistysjohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen
arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus jatkuu OKM:n ja THL:n ohjeiden ja suositusten mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiiriä tai kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan.

Katso ajantasaiset tiedot ja muu koronavirukseen liittyvä materiaali Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nettisivuilta.