18.1.2021

Koronarokotukset Loimaalla

Ajankohtainen tilannekatsaus koronarokotuksista Loimaalla.

Loimaan kaupunki aloitti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset viikolla 1. Rokotuksia annetaan ensi vaiheessa henkilöstölle, joka hoitaa epäiltyjä covid-19 -potilaita ja ottaa koronanäytteitä sekä ympärivuorokautisen hoivan ja sairaalaosastojen henkilökunnalle.

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen asukkaiden rokottaminen on saatu myös aloitettua.

Rokotusmäärät ovat alkuun pieniä. Rokotusjärjestyksessä noudatetaan THL:n antamia suosituksia rokotusjärjestyksestä.

Kunnat vastaavat rokotusten antamisesta

Suomi käynnistää vapaaehtoiset koronavirusrokotukset heti, kun se on teknisesti mahdollista. Loimaan kaupungin ja Oripään kunnan henkilöstön ja asukkaiden rokottamisesta vastaa Loimaan kaupunki. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) huolehtii rokotteiden toimittamisesta ja asiantuntijatuesta kunnille. Rokotukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Loimaan kaupunki tiedottaa kuntalaisten rokotusten alkamisesta omissa viestintäkanavissaan sekä paikallislehdessä heti, kun tarkempi ajankohta on tiedossa.

Eri väestöryhmät rokotetaan eri aikaan

Rokotukset annetaan eri väestöryhmille seuraavassa järjestyksessä (valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19 -rokotuksista):

  1. Covid-19 -tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat.
  1. 70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt.
  1. Henkilöt, joilla on vakavalle covid-19-taudille altistavia sairauksia.
  1. Muut kuin 1-3 kohdassa tarkoitetut henkilöt.

Lasten rokottaminen tulee ajankohtaiseksi vasta kohderyhmän tutkimusten valmistuttua.

Rokotteiden ominaisuudet ja käyttötarkoitus ratkaisevat tarkemman rokotusjärjestyksen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) täsmentää väestöryhmien tarkempaa jaottelua alaryhmiin iän, riskitekijöiden, vakavalle taudille alttiuden tai muiden asiaan vaikuttavien tekijöiden perusteella. Jaottelu perustuu lääketieteelliseen näyttöön ja myyntiluvan saaneiden rokotteiden hyväksyttyihin käyttöaiheisiin.