8.1.2021

Verkkotilaisuus 13.1. klo 17-19: Koronaepidemian vaikutukset ja Loimaan kaupungin suunnitelma selviytyä epidemiasta voittajana

Tilaisuudessa esitellään Loimaan muutos -työryhmän raportti.

Loimaan muutostyöryhmän raportti esitellään 13.1. klo 17-19 järjestettävässä verkkotilaisuudessa, jonka aikana on mahdollista esittää verkossa kysymyksiä ja kommentoida.  Materiaali julkaistaan kaupungin sivuilla viikolla 2.

Tilaisuus toteutetaan verkossa livestreamina, jota kaikkien on mahdollisuus seurata etänä. Oheinen suora videolinkki alkaa toimia tilaisuuden alkaessa. Streamauksen tallenne säilyy katsottavissa 2 viikkoa.

Kommentointimahdollisuus kun avaat linkin youtube-kanavan kautta.

Loimaan muutostyöryhmä ja raportti

Aloite muutosjohtamistyöryhmän perustamisesta syntyi Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän tekemästä 27.4.2020 valtuustoaloitteesta. Valtuustoaloitteen mukaan työryhmään valittavien tehtäväksi annettiin arvioida koronaepidemiasta johtuvan muuttuvan tilanteen vaikutuksia Loimaan kaupungille sekä valmistella toimenpide-esityksiä, joilla vahvistetaan mahdollisia positiivisia vaikutuksia sekä hillitään negatiivisia taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia.

Kaupunginhallitus perusti selvitystä laatimaan Loimaan muutos -työryhmän ja jäseniksi työryhmään nimettiin Teemu Levomäki (pj), Olavi Ala-Nissilä (vpj), Maarit Koivisto, Hanna-Mari Piironen, Juha Vuorinen ja Sampsa Heinonen sekä kaupunginjohtaja Jari Rantala, kehittämisjohtaja Matti Tunkkari ja talousjohtaja Sari Laine. Työryhmä valitsi vielä ryhmään erikseen henkilöstöjohtaja Mariikka Mertasen. Lisäksi työryhmään kutsuttiin erikseen asiantuntijoita.

Työryhmä päätti keskittyä työssään asuminen-, elinkeinot- ja koulutustarpeet -teemoihin. Kutakin teemaa sovittiin tarkasteltavaksi erityisesti väestömuutoksen vaikutusten, ympäristövaikutusten ja resilienssi eli oma joustavuuskyky tunnistaen.  Työryhmä työskenteli elo-joulukuun 2020 aikana kuulemalla ja keskustelemalla eri asiantuntijoiden kanssa eri teemoista työpajoissa. Lisäksi järjestettiin Asuminen -teeman työpaja osana asuminen -seminaaria. Työryhmä hyödynsi omassa raportissaan mm. Valtionneuvoston kanslian asettaman Martti Hetemäen johtaman valmisteluryhmän tekemiä työryhmän raportteja ja Varsinais-Suomen laatimaa alueellista selviytymissuunnitelmaa (21.9.2020).

Muutostyöryhmän raportin lopputuloksena toimenpide-esityksiä syntyi yhteensä 15. Eri teemoihin liittyviä toimenpide-esityksiä ovat mm. asunto- ja asuminen Loimaalla -ohjelman ja toimenpiteiden laatiminen vuosille 2021 – 2023,  koneteknologian digitalisaatio ja robotiikka -yritysperusteisten hankkeiden käynnistäminen ja innovatiiviset ruokaketjut,  ”Made in Loimaa” -brändäys, Seutukaupunki -ohjelman hyödyntäminen yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa alueellisen osaamiseen ja koulutuksen verkosto- ja kehittämishankkeissa sekä elinkeinoelämän ja yritysten tarpeisiin pohjautuva ammatillisen ja ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyön lisääminen. Lisäksi ennakoinnin toimenpide-ehdotukseksi esitetään sopivien välineiden luontia strategiselle ennakoinnille osana kaupungin strategista johtamista.

Toimenpiteille asetetaan vielä aikataulut ja tavoitteet. Lisäksi toimenpiteiden jatkovalmistelua ja toteutusta sekä toteutumista, tuloksia ja vaikuttavuutta tullaan seuraamaan ja arvioimaan. Työryhmä esittää kaupunginhallitukselle, että vastaavanlainen työryhmätyöskentely tulisi toteuttaa kaupungin strategiaa laadittaessa.

Muutostyöryhmän raportin luonnokseen voi tutustua täällä.

Tervetuloa osallistumaan ja kuuntelemaan esitystä!

Loimaan muutostyöryhmä