6.5.2020

Korona-katsaus Loimaan osalta

Lyhyt tilannekatsaus koronatilanteeseen Loimaalla.

Loimaalla rajoittamistoimenpiteet ovat toimineet hyvin ja loimaalaiset ovat toimineet vastuullisesti annettujen yleisten ohjeistusten mukaan. Tartuntoja on tällä hetkellä 23 kpl ja tilanne on rauhallinen. Tartuntaketjut on Loimaalla saatu hyvin selvitettyä ja tartunnan saaneisiin on pidetty yhteyttä puhelimitse.

Normaalit sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pääsääntöisesti käytössä. Koronaepäilyt hoidetaan niin ettei tule kontakteja muihin asiakkaisiin. Loimaan aluesairaalan kuntoutusosastolla 3 hoidetaan seutukunnan korona-tartunnan saaneet potilaat. Loimaan kaupunki on myös yhteistyössä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa jakanut ruokakasseja ruoka-apua tarvitseville.

Hoitohenkilöstön lisäksi koko kaupungin henkilöstö on asianmukaisesti suojautunut ja mahdollisuuksien mukaan etätöissä viruksen leviämisen välttämiseksi.

Loimaan kaupungin yrityspalvelut neuvovat loimaalaisia yrittäjiä poikkeustilanteessa ja käsittelevät tukihakemuksia. Yrityspalveluiden sivuille on koottu yrittäjille poikkeustilanteessa tärkeitä ohjeita, tietopaketteja, uutisia ja neuvontapalveluita.

Peruskoululaiset palaavat kouluihin ja hoitolapset hoitopaikkoihin hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien 14.5. alkaen. Tästä tiedotetaan vanhempia suoraan ja kaupungin kanavissa yleisesti myöhemmin lisää.

Vapaa-aikapalveluihin kuten kirjastoihin, museoihin ja liikuntapaikkoihin liittyviä rajoituksia aletaan myös purkamaan kesäkuun alkuun mennessä. Näihin liittyvistä käytännöistä tiedotetaan myöhemmin lisää.

Loimaan kaupunki keskittyy tiedottamaan ja ohjeistamaan pääosin omiin palveluihinsa liittyvistä ja asukkaita koskevista asioista. Rajoitustoimien muuttuessa kaupungin palveluiden avaamisista tai rajoittamisista informoidaan heti kun käytännön toteutukset ovat selvät ja varmistuneet. Kaikki Loimaan kaupungin koronaan liittyvät ohjeistukset ja tiedotteet on koottu nettisivuille Korona-tietoa -sivulle. Myös kaupungin nettisivujen ajankohtaisissa uutisissa ja Facebook-sivulla julkaistaan korona-uutisia: Facebook/loimaankaupunki

Pysytään edelleen vastuullisina, pestään käsiä sekä vältetään ylimääräisiä kontakteja ja kokoontumisia!