27.6.2023

Keskusta-alueen kehittämisen kyselyssä hyviä ideoita asumisviihtyvyyden parantamiseksi

Asumisen teemavuoden toukokuun kyselyssä kysyttiin keskustan, Kauppatorin ja ranta-alueen kehittämisestä. Vastauksia saatiin yhteensä 68 ja näissä monessa nostettiin useampia ajatuksia ja ehdotuksia alueen elävöittämiseksi.

Loimaan keskustan, Kauppatorin ja ranta-alueen kehittäminen ja asumisviihtyvyyden parantaminen on monelle tärkeä kokonaisuus. Etenkin viihtyvyyden parantaminen jokivartta myöden. Alla lyhyesti annettuja vastauksia kysymyksiin: Mitä toimintoja toivoisit puistoon, Kauppatorille ja rantaan? Millä toimenpiteillä keskustasta saataisiin elävämpi ja viihtyisämpi?

Annetuissa vastauksissa samat teemat korostuivat mm. huonokuntoisten/hoitamattomien kiinteistöjen parantaminen/poistaminen, kesätoria kaivattiin, toria myös tapahtumien, musiikin, eri toimialaesittelyjen kautta. Torin nykyinen koko ja sijainti sai myös mainintoja.

Ranta-alueen roskapisteen siirto nousi monesti esiin, alue haluttaisiin enemminkin hyötykäyttöön viihtyvyyden kannalta. Rantaan toivottiin kulkureittejä, penkkejä, laituria ja kahvilaa. Yleensäkin rannan siistiminen ja istutukset sai ehdotuksia, uimarantakin mainittiin useammassa kommentissa. Kävelykatua ehdotettiin muutamaan kohtaan ja palveluja sen ympärille, suihkulähde torialueelle ja kesäterasseja kaivattiin. Erilaisia aktiviteetteja lisää lapsille puiston alueelle.

Keskusta-alueelle on tehty useampia suunnitelmia, joista osa on jo toteutettu. Nyt päivityksen alla on kesken jääneitä suunnitelmia. Kyselystä saadut ajatukset ja ehdotukset on toimitettu konsulttiyritykselle FCG Finnish Consulting Groupille, jossa perehtyvät ideoihin.

Tutustu saatuihin vastauksiin Asumisen kyselyt -sivulla.