20.3.2020

Kaupungin johdon viesti asukkaille — Kyllä tästä yhdessä selvitään

Arki jatkuu kaupungissamme, vaikka valmiuslakien käyttöönoton myötä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Näistä selvitään yhteisin ponnistuksin.

Loimaan kaupunki on kuluneen viikon aikana ottanut roolin, joka kaupungille epidemiatilanteessa kuuluu. Olemme käynnistäneet monia eri toimenpiteitä, jotka ovat kaupungin vastuulla. Vuosien mittaan kaupungin johto, viranhaltijamme ja työntekijämme ovat osallistuneet varautumista koskeviin alueellisiin ja paikallisiin koulutuksiin. Olemme varautuneet ja valmistautuneet. Koulutusten yhteydessä olemme päivittäneet suunnitelmat, joita nyt toteutetaan.

Arki jatkuu kaupungissamme, vaikka valmiuslakien käyttöönoton myötä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, erityisesti terveyspalveluihin ja opetustoimeen. Epidemia on vasta alussa, ja poikkeuksellinen tilanne tullee jatkumaan pitkään. Tästä selvitään yhteisin ponnistuksin. Kaupunki tekee ja toteuttaa palveluja ja asioita, jotka ovat vastuullamme. Tarvitsemme asukkaiden tukea, tiedotuksen seuraamista ja ohjeiden mukaan toimimista ja yhteishenkeä.

Monen muun ohella, yksi iso huolemme koskee yrittäjiä ja yrityksiä. Saman huolen jakavat maan hallitus, Suomen Pankki, Suomen Yrittäjät ja elinkeinoelämän järjestöt. Valtioneuvosto on tehnyt päätöksiä ensimmäisen vaiheen toimista yrityselämän auttamiseksi. Näistä yrityspalvelumme on tiedottanut. Valtakunnallisesti on valmistelussa lisää toimenpiteitä. Paikallisesti pienyritysten palvelujen käyttö tässä tilanteessa on tärkeää, jotta meillä epidemian jälkeisenäkin aikana on palveluja, joita käyttää. Kaupunkina pidämme alueemme talouselämän pyöriä pyörimässä muun muassa toteuttamalla valtuuston talousarviossa hyväksymiä investointeja.

Tarja Mäki-Punto-Ristanen
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Teija Ek-Marjamäki
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Jari Rantala
kaupunginjohtaja