19.8.2021

12-15 -vuotiaiden ja muiden alaikäisten koronarokotukset

Loimaan ja Oripään alueella 7-9. luokkalaisten rokotukset järjestetään pääosin kouluilla ja 6. luokkalaisten, 12 vuotta täyttäneiden lasten rokotukset toteutetaan pääosin pääterveysasemalla. Tehosteannokset annetaan 8-12 viikon kuluttua.

7.-9. luokkalaisten rokotukset

Kouluilla järjestetään viikkojen 35-36 tienoilla tarvittava määrä rokotuspäiviä. Oppilaat ja vanhemmat tiedotetaan koulujen kautta. 7.-9. luokkien oppilaat ovat saaneet myös lupalomakkeen koronarokotusta varten. Lomakkeen avulla pyritään kartoittamaan tarvittavaa rokotteiden määrää. Koronarokotteita saadaan kouluterveydenhuoltoon vain sovituiksi päiviksi, jotka ilmoitetaan myöhemmin, kun aikataulu ja rokotettavien määrä selviää. Rokotuspäivien jälkeen koronarokotteita ei ole saatavilla kouluterveydenhuollon kautta.

Tarvittaessa 7.-9. luokkalaisia rokotetaan myös normaalin rokotusajanvarausjärjestelmän puitteissa. Pääosa uusista rokotusajoista annetaan pääterveysasemalle. Jos lapsi on poissa koulun rokotuspäivinä tai jos haluatte miettiä rokotuksen ottamista pidempään, sopivan rokotusajan varaaminen pääterveysasemalle on mahdollista myöhemminkin ajanvarausnumerosta 02 761 2250 aikaisintaan viikosta 35 alkaen. Samoin jos lapsi ehdottomasti haluaa vanhemman mukaan rokotukselle, saattaa olla helpompi varata kaikille sopiva aika ajanvarausnumerosta.

12-vuotiaiden rokotukset

6. luokkalaisia, 12 vuotta täyttäneitä lapsia rokotetaan normaalin rokotusajanvarausjärjestelmän puitteissa. Pääosa uusista rokotusajoista annetaan pääterveysasemalle. Sopivan rokotusajan varaaminen pääterveysasemalle on mahdollista ajanvarausnumerosta 02 761 2250 aikaisintaan viikosta 35 alkaen (aikoja ei ole aiemmin saatavilla). Huom. 12-15-vuotiaiden ajanvaraukset vain puhelimitse. 12 vuoden ikärajasta pidetään tiukasti kiinni. Ne lapset, jotka täyttävät 12 vuotta rokotuspäivien jälkeen, saavat rokotuksen myöhemmin pääterveysasemalla varaamalla ajan ajanvarausnumeron kautta.

16-vuotiaiden opiskelijoiden rokotukset

Yli 16-vuotiaat tai tänä vuonna 16 vuotta täyttävät opiskelijat voivat varata ajan sähköisen ajanvarauksen kautta tai soittamalla ajanvarausnumeroon 02 761 2250. Ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden suositellaan olevan yhteydessä kotikuntaan rokotuksen saamiseksi. Ulkopaikkakuntalaiset eivät myöskään pysty varaamaan aikaa Loimaan sähköisen ajanvarauksen kautta. Tarvittaessa Loimaalla opiskeleva ulkopaikkakuntalainen henkilö voi saada rokotteen myös Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksesta. Tällöin tulee varata aika soittamalla ajanvarausnumeroon 02 761 2250.

Lisätietoa alaikäisten rokotuksista

Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Lapsen itsemääräämisoikeudelle ei ole laissa ikärajaa, vaan asia arvioidaan tapauskohtaisesti. Jos nuori ei kykene itse päättämään rokotuksestaan, koronarokotteen antamiseen tarvitaan kaikkien huoltajien kirjallinen suostumus. Lomakkeen voi tulostaa tai hakea pääterveysasemalta.

Rokotteet ovat vapaaehtoisia ja rokotuspäätös on jokaisen perheen ja lapsen oma asia. Toivomme, että rokotuksista ei tulisi lasten kesken arvostelua ja painostamista suuntaan tai toiseen, vaan koulussa kaikilla olisi vapaus tulla tai olla tulematta rokotukselle, tarvitsematta pelätä kommentointia. Toivomme, että keskustelette kotona lasten kanssa tästä.

Otattehan yhteyttä oman koulunne terveydenhoitajaan, mikäli rokotusten järjestämisestä nousee kysyttävää.

Lisätietoja Loimaan koronarokotuksista Koronarokotukset-sivulta.