Korona-rahoitus

Tältä sivulta löydät tietoa, mitä rahoituksia yrittäjä voi hakea poikkeustilanteessa.

Suorat avustukset

Kunnat – tuki yksinyrittäjille

Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta 2000 euron suuruista kerta-avustusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin.

Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä päätoimisen yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka.

Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotaan yrittäjä, joka on on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron (verollinen) yrittäjätulon tai laskutuksen. 

Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat ovat laskeneet vähintään 30 prosenttia 16.3.2020 jälkeen ja että kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset.

Avustus haetaan yrityksen kotikunnasta. Voit tarkistaa yrityksesi kotikunnan ytj.fi-palvelusta.

Tukea ei myönnetä maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille (MYEL;n piirissä), maataloustuotteiden jalostukseen eikä maatalouden liitännäiselinkeinoihin.

TEM on 30.4.2020 täsmentänyt antamaansa tukiohjetta eläketuloja saavien yrittäjien osalta. Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot. Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä.

Yksinyrittäjien tukeen on tullut myös 26.5.2020 täsmennyksiä, voit lukea niistä TEM:n uutisesta.

Lue HAKUOHJE ja TEM:n usein kysytyt kysymykset huolellisesti ennen kuin alat täyttää hakemusta.

Hakulomaketta ei voi tallentaa keskeneräisenä, joten tallenna tarvittavat liitteet valmiiksi tietokoneellesi ennen kuin aloitat hakemuksen täyttämistä. Voit myös ottaa kännykällä kuvia liitteistä ja liittää kuvat hakemukseen.

Hakemukseen tulee laittaa seuraavat liitteet:

 • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös TAI veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020 (kuukausittaiset raportit tammi-huhtikuu 2020)
 • HUOM! Liitteeksi tarvitaan myös verovelkatodistus tai Verohallinnon hyväksymä verovelkasuunnitelma, mikäli yrittäjällä on verovelkaa.
  Saat haettua verovelkatodistuksen Oma Vero-palvelusta.

Hakemus kohta 3: Vastaa kyllä vain, mikäli olet saanut lähivuosina ELYN tai Leader-tukea.

Hakemus kohta 4: Tähän vapaamuotoinen selvitys, esimerkiksi Yrityksen juokseviin kuluihin.

Haku tapahtuu sähköisesti: Loimaan kaupungin Tukihakemus yksinyrittäjille
Vieritä lomaketta lisäohjeita varten.

Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.


Valtiokonttori – kustannustuki

Yritysten kustannustuki Valtiokonttorista – haku käynnistyy kesäkuun aikana

TEM: Hallituksen esitys kustannustuesta eduskuntaan: toimialan ja yrityksen liikevaihdon lasku edellytyksenä tukeen (5.6.2020)

TEM: Kustannustuen lakiesitys eduskuntaan tällä viikolla (1.6.2020)

TEM: Hallitus linjasi: Yrityksille uusi kustannustuki koronaviruksen vuoksi (14.5.2020)

Kustannustuki on annettu eduskunnan käsittelyyn 5.6.2020

 • Toimialan myynnin pudotus vähintään 10%, tukeen oikeutetut toimialat määritellään erikseen
 • Yrityksen oman myynnin pudotus vähintään 30%
 • Vertailuaika maalis-kesäkuu 2019
 • Tuki perustuu yrityksen kiinteisiin kustannuksiin ja palkkakustannuksiin
 • Tuki 2000-500 000€ kahdelta kuukaudelta
 • Yrityksen saamat muut koronatuet vähennetään
 • Kun hakua aukeaa, yritys hakee tuen sähköisesti Valtiokonttorista 31.8.2020 mennessä


KEHA-keskus – tuet ravitsemisyrityksille

 • Lue lisää ravitsemisyritysten tuista yrityspalveluiden uutisista.

TEM: Ravintoloille tukea uudelleentyöllistämiseen ja hyvitystä toiminnan rajoittamisesta


Maa- ja metsätalousministeriö: 

Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikainen tuki sekä Kalatalouden väliaikainen tuki

 1. Tuen määrä 5000-10 000€ (kalatalouden yrityskohtainen tuki 3 000 – 10 000 €)
 2. Tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset
 3. Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta.
 4. Lisäksi tukea voi saada maataloustuotteiden jalostusta ja myyntiä harjoittava alle 10 henkilöä työllistävä mikroyritys.
 5. Lue tarkemmat ohjeet ja hakukuriteerit
 6. Katso video
 7. Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikainen tuki haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelusta. ELY-keskukset käsittelevät hakemuksia saapumisjärjestyksessä.
 8. Hyrrä-ohje

Ruokasektorin valtakunnallisen koordinaatiohanke järjesti 2.6.2020 Koronarahoitus maatilakytkentäisille, maataloustuotteita jalostaville ja alkutuotannon yrityksille -webinaarin.


Lue lisää:


ELY-keskus 

Yritysten kehittämispalvelut kaikille yrityksille. Analyysi- ja konsultointipalvelut maksavat yritykselle 30 euroa/päivä. Toimiala- tai yhtiömuotorajauksia ei ole, ja palveluita voidaan myöntää myös yksityisille elinkeinonharjoittajille. ELYn koronatukihakujen päättyminen ei vaikuta näihin palveluihin.


Verohallinto

Voit hakea arvonlisäveroja takaisin ja maksaa ne myöhemmin. Maksujärjestelypyynnön voi tehdä OmaVerossa 26.5. alkaen.


Lainat ja takaukset

Finnvera


Business Finland


Pankit


Pääomasijoitus

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi 


Yrittäjien työttömyysturva ja starttiraha

Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan astui voimaan 8.4.2020 

Yrittäjän työttömyystuki koskee kaikkia yrittäjiä.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

 • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
 • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä

 • yritystoiminnan lopettamista,
 • yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista,
 • yrityksen lopettamistoimia.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi:

 1. Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi henkilöasiakkaana TE-toimiston Oma asiointi-palvelussa ja antaa vapaamuotoisen selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
 2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
 3. Hae työmarkkinatukea sähköisesti Kelan asiointipalvelussa.

Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Jos yrittäjä rekisteröityi työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät. Jos yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi 15.4 jälkeen, hän voi hakea työmarkkinatukea siitä päivästä lähtien, kun työnhaku on ollut voimassa TE-palveluissa.

TE-toimisto: Tärkeää tietoa työnhakijaksi ilmoittautuvalle yrittäjälle
Kela: Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva

Starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulon turvaaminen

Hallitus hyväksyi 16.4.2020 väliaikaisen muutoksen, jonka mukaan starttirahaa saavalle yrittäjälle voidaan maksaa starttirahaa myös niiltä päiviltä jolloin yrittäjä ei koronavirusepidemiasta johtuen voi työskennellä yrityksessään. KEHA-keskus tiedottaa starttirahaa saavia yrittäjiä muutoksesta.

Lisäksi TEM valmistelee hallituksen esitystä starttirahan enimmäiskeston pidentämisestä 18 kuukauteen. Esitys astuisi voimaan heti ja olisi voimassa 30.6.2021 asti

TEM:n tiedote 17.4.2020: Starttiraha turvaamaan yrittäjien toimeentuloa toiminnan keskeytyessä tai työmäärän vähentyessä


Muita tiedotteita

Ruokavirasto:


Team Finland


Eläkevakuutusyhtiöiden tiedotteet:

Käy lukemassa myös oman pankkisi ja YEL-vakuutusyhtiösi antamat tiedotteet ja ohjeet toimijoiden omilta nettisivuilta: