Korona-rahoitus

Tältä sivulta löydät tietoa, mitä rahoituksia yrittäjä voi hakea poikkeustilanteessa.

Suorat avustukset

Kunnat – tuki yksinyrittäjille – hallituksen jatkovalmistelussa

Yksinyrittäjien tukien hakuaika päättyi 30.9.2020. Loimaalla hakemuksia saapui hakuaikana yhteensä 201 kappaletta. Myönteisiä päätöksiä tehtiin 164, jolloin myönnetty kokonaissumma oli 328 000 €. Kielteisten päätösten osuus hakemuksista oli 12,9%. Lisäksi 11 hakemusta vedettiin pois tai siirrettiin muihin kuntiin.

Yksinyrittäjillä oli mahdollisuus hakea kunnilta 2000 euron suuruista kerta-avustusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Avustusta voitiin myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä päätoimisen yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin.


Valtiokonttori – kustannustuki 2

Yritykset, liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset sekä säätiöt voivat hakea kustannustukea 21.12.2020 alkaen. Hakuaika päättyy 26.2.2021.

Kustannustuen ehtoja

 • Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin (lista toimialoista, joihin tuki asetuksen mukaan kohdistuu)
 • TAI yritys, jonka päätoimialaa ei ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa, mutta joka esittää liikevaihtonsa laskulle erityisen painavat koronapandemiaan liittyvät syyt.
 • Yrityksen oma tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden.
  • Tukikausi on 1.6.-31.10.2020
  • Liikevaihdon vertailukausi on kesä-lokakuu 2019 (1.6.2019 – 31.10.2019).
   • Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on tammi-helmikuu 2020 (1.1.2020 –29.2.2020).
 • Yrityksellä on tukikauteen kohdistuvia palkkakuluja (myös toiminimiyrittäjän yksityisnostot) ja/tai joustamattomia kuluja ja menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa. Kulujen tulee olla lopullisia.
 • Kustannustuen määrä 2000 – 500 000€
 • Yritystä ei koske mikään kustannustukea koskevassa laissa tarkoitettu kustannustuen myöntämisen este.
 • Yrityksen tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Tietoiskut

Valtiokonttori, TEM ja Suomen Yrittäjät järjestävät yhteisiä webinaareja kustannustuesta 7. ja 8.1.2021 klo 9 ja klo 15. Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Tuen hakeminen

Yritys hakee kustannustukea ensimmäisen kierroksen tapaan Valtiokonttorista. Hakuohjeet ja lisätietoa.

Ennen hakemuksen täyttämistä katso video-ohje tuen hakemisesta.


Lakiehdotus (TEM)
TEM: Kustannustuen uudelleen käyttöönotto etenee (29.10.2020)

Mahdollinen uusi yritystuki (1.10.2020)


Maa- ja metsätalousministeriö: 

Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikainen tuki sekä Kalatalouden väliaikainen tuki

 1. Tuen määrä 5000-10 000€ (kalatalouden yrityskohtainen tuki 3 000 – 10 000 €)
 2. Tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset
 3. Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta.
 4. Lisäksi tukea voi saada maataloustuotteiden jalostusta ja myyntiä harjoittava alle 10 henkilöä työllistävä mikroyritys.
 5. Lue tarkemmat ohjeet ja hakukuriteerit
 6. Katso video
 7. Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikainen tuki haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelusta. ELY-keskukset käsittelevät hakemuksia saapumisjärjestyksessä.
 8. Hyrrä-ohje

Ruokasektorin valtakunnallisen koordinaatiohanke järjesti 2.6.2020 Koronarahoitus maatilakytkentäisille, maataloustuotteita jalostaville ja alkutuotannon yrityksille -webinaarin.


Lue lisää:


ELY-keskus 

Väliaikaisia muutoksia yrityksen kehittämisavustukseen (15.10.2020). Ajalla 19.10.–31.12.2020 kehittämisavustuksen yrityskohtainen enimmäismäärä on nostettu 800 000 euroon. Lisäksi mahdollistetaan avustuksen myöntäminen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. 

Yritysten kehittämispalvelut kaikille yrityksille. Analyysi- ja konsultointipalvelut maksavat yritykselle 30 euroa/päivä. Tee hakemus viimeistään 23.9.2020, sillä tämän jälkeen hinta palautuu normaalitasolle , jolloin Analyysi-palvelun päivähinta yritykselle on 220 euroa (+alv), ja Konsultointi-palvelun 300 euroa (+alv).

Toimiala- tai yhtiömuotorajauksia ei ole, ja palveluita voidaan myöntää myös yksityisille elinkeinonharjoittajille. ELYn koronatukihakujen päättyminen ei vaikuta näihin palveluihin.


Verohallinto

Voit hakea arvonlisäveroja takaisin ja maksaa ne myöhemmin. Maksujärjestelypyynnön voi tehdä OmaVerossa 26.5. alkaen.


Lainat ja takaukset

Finnvera


Business Finland


Pankit


Pääomasijoitus

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi 


Yrittäjien työttömyysturva ja starttiraha

Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan astui voimaan 8.4.2020 

Yrittäjän työttömyystuki koskee kaikkia yrittäjiä. Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–31.3.2021.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

 • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
 • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä

 • yritystoiminnan lopettamista,
 • yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista,
 • yrityksen lopettamistoimia.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi:

 1. Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi henkilöasiakkaana TE-toimiston Oma asiointi-palvelussa ja antaa vapaamuotoisen selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
 2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
 3. Hae työmarkkinatukea sähköisesti Kelan asiointipalvelussa.

Jos yrittäjä rekisteröityi työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät. Jos yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi 15.4 jälkeen, hän voi hakea työmarkkinatukea siitä päivästä lähtien, kun työnhaku on ollut voimassa TE-palveluissa.

TE-toimisto: Tärkeää tietoa työnhakijaksi ilmoittautuvalle yrittäjälle
Kela: Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva


Starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulon turvaaminen

Koronapandemian vuoksi starttirahan enimmäiskestoa on pidennetty väliaikaisesti siten, että starttirahaa voidaan myöntää yhteensä enintään 18 kuukauden ajalle. Laki on voimassa 1.5.2020-31.12.2021.

Muutos koskee niitä yrittäjiä, joiden starttirahakausi oli meneillään 1.5.2020 tai alkaa viimeistään 31.12.2020.

Yli 12 kuukautta kestävä starttiraha on tarkoitettu yrittäjille, joiden edellytyksiin käynnistää tai vakiinnuttaa yritystoiminta normaalin starttirahakauden aikana koronavirusepidemia vaikuttaa heikentävästi. 

TE-toimisto myöntää starttirahan enintään kuuden kuukauden jaksoissa. Starttirahan jatkoa on haettava TE-toimistolta. Pääsääntöisesti jatkohakemus on jätettävä TE-toimistolle ennen edellisen jakson päättymistä.

TEM:n tiedote 17.4.2020: Starttiraha turvaamaan yrittäjien toimeentuloa toiminnan keskeytyessä tai työmäärän vähentyessä


Muita tiedotteita

Ruokavirasto:


Team Finland


Eläkevakuutusyhtiöiden tiedotteet:

Käy lukemassa myös oman pankkisi ja YEL-vakuutusyhtiösi antamat tiedotteet ja ohjeet toimijoiden omilta nettisivuilta: