Korona-rahoitus

Tältä sivulta löydät tietoa, mitä rahoituksia yrittäjä voi hakea poikkeustilanteessa.

Suorat avustukset

Tuki yksinyrittäjille osaksi Kustannustukea

Yksinyrittäjien tuki siirtyi osaksi Kustannustukea sen kolmannella kierroksella.

Kuntien myöntämän Yksinyrittäjien tuen hakuaika päättyi 30.9.2020. Loimaalla hakemuksia saapui hakuaikana yhteensä 201 kappaletta. Myönteisiä päätöksiä tehtiin 165, jolloin myönnetty kokonaissumma oli 330 000 €. Kielteisten päätösten osuus hakemuksista oli 12,9%. Lisäksi 11 hakemusta vedettiin pois tai siirrettiin muihin kuntiin.

Yksinyrittäjillä oli mahdollisuus hakea kunnilta 2000 euron suuruista kerta-avustusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Avustusta voitiin myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä päätoimisen yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin.


Valtiokonttori – kustannustuki IV

Kustannustuki III haku avataan 17.8.2021 ja se päättyy 30.9.2021. Haettavat tukikuukaudet ovat maalis-, huhti- ja toukokuu 2021.

Kustannustuen ehtoja

 • yrityksen oma liikevaihto on alentunut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden 
 • yrityksellä on vähintään 2000 € kustannuksia tukikaudelta
 • yrityksellä on y-tunnus ja se on merkitty ennakkoperintärekisteriin

Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan yrityksen toimialan liikevaihdon laskua. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella, yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja, jos muut tuen ehdot täyttyvät.

Toimialarajauksen ulkopuolelle jäävät yritykset voivat hakea tukea perustelemalla, että liikevaihdon lasku johtuu pandemiasta. Hakijan pitää täyttää muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset. 

Haettavissa olevan tuen tukikausi on 1.3–31.5.2021. Liikevaihtoa vertaillaan pandemiakauden ja normaalikauden välillä yrityksen perustamisajankohdasta ja alv-ilmoituskaudesta riippuen. Yrityksellä, joka on kuukausi-ilmoittaja ja perustettu ennen vuotta 2019, liikevaihdon muutosta tarkastellaan normaalikauden 1.3.-31.5.2019 ja pandemiakauden 1.3.-31.5.2021 välillä. Yrityksen tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin. Myös alv-vapaalla toimialalla, kuten sote-alalla toimiva yritys voi saada tukea.

Yhtiömuodolla ei ole merkitystä tuen saamiselle. Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea. 

Myös 1.1.2020 jälkeen perustetut yritykset voivat hakea kustannustukea, mutta yrityksen toimialan tulee tällöin olla mukana toimialarajauksessa.

Tuen hakeminen

Yritys hakee kustannustukea menneiden kierrosten tapaan Valtiokonttorista.


Valtiokonttori – Tapahtumatakuu

Tapahtumatakuun sähköinen haku avattiin Valtiokonttorin sivuilla 15.6 ja haku päättyy 31.8.


Maa- ja metsätalousministeriö: 

Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea voi hakea 31.12.2021 saakka.

 1. Tuen määrä 2 000–80 000 € (kalatalouden yrityskohtainen tuki 3 000 – 10 000 €)
 2. Tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset
 3. Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta.
 4. Lisäksi tukea voi saada maataloustuotteiden jalostusta ja myyntiä harjoittava alle 10 henkilöä työllistävä mikroyritys.
 5. Lue tarkemmat ohjeet ja hakukuriteerit
 6. Katso video
 7. Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikainen tuki haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelusta. ELY-keskukset käsittelevät hakemuksia saapumisjärjestyksessä.
 8. Hyrrä-ohje

Ruokasektorin valtakunnallisen koordinaatiohanke järjesti 2.6.2020 Koronarahoitus maatilakytkentäisille, maataloustuotteita jalostaville ja alkutuotannon yrityksille -webinaarin.


Lue lisää:


ELY-keskus 

Väliaikaisia muutoksia yrityksen kehittämisavustukseen (23.6.2021). 31.12.2021 asti kehittämisavustuksen yrityskohtainen enimmäismäärä on nostettu 1,8 miljoonaan euroon. Lisäksi mahdollistetaan avustuksen myöntäminen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. 

Yritysten kehittämispalvelut kaikille yrityksille. Analyysi-palvelun päivähinta yritykselle on 260 euroa (+alv), ja Konsultointi-palvelun 325 euroa (+alv). Koulutuksen hinta on 1590€ + alv /osallistuja (sis. 10 koulutuspäivää + 2 konsultointipäivää).

Toimiala- tai yhtiömuotorajauksia ei ole, ja palveluita voidaan myöntää myös yksityisille elinkeinonharjoittajille. ELYn koronatukihakujen päättyminen ei vaikuta näihin palveluihin.


Lainat ja takaukset

Finnvera


Business Finland


Pääomasijoitus

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi 


Yrittäjien työttömyysturva ja starttiraha

Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan astui voimaan 8.4.2020 

Yrittäjän työttömyystuki koskee kaikkia yrittäjiä. Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.9.2021. Jos yrittäjä ei ole koronaepidemian takia vielä työllistynyt takaisin yritystoimintaansa ja hakee edelleen työmarkkinatukea, on yrittäjän huolehdittava, että työnhaku on voimassa TE-palveluissa.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

 • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
 • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä

 • yritystoiminnan lopettamista,
 • yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista,
 • yrityksen lopettamistoimia.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi:

 1. Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi henkilöasiakkaana TE-toimiston Oma asiointi-palvelussa ja antaa vapaamuotoisen selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
 2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
 3. Hae työmarkkinatukea sähköisesti Kelan asiointipalvelussa.

Jos yrittäjä rekisteröityi työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät. Jos yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi 15.4 jälkeen, hän voi hakea työmarkkinatukea siitä päivästä lähtien, kun työnhaku on ollut voimassa TE-palveluissa.

Kela: Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva


Starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulon turvaaminen

Koronapandemian vuoksi starttirahan enimmäiskestoa on pidennetty väliaikaisesti siten, että starttirahaa voidaan myöntää yhteensä enintään 18 kuukauden ajalle. Laki on voimassa 1.5.2020-31.12.2021.

Muutos koskee niitä yrittäjiä, joiden starttirahakausi oli meneillään 1.5.2020 tai alkanut viimeistään 31.12.2020.

Yli 12 kuukautta kestävä starttiraha on tarkoitettu yrittäjille, joiden edellytyksiin käynnistää tai vakiinnuttaa yritystoiminta normaalin starttirahakauden aikana koronavirusepidemia vaikuttaa heikentävästi. 

TE-toimisto myöntää starttirahan enintään kuuden kuukauden jaksoissa. Starttirahan jatkoa on haettava TE-toimistolta. Pääsääntöisesti jatkohakemus on jätettävä TE-toimistolle ennen edellisen jakson päättymistä.

TEM:n tiedote 17.4.2020: Starttiraha turvaamaan yrittäjien toimeentuloa toiminnan keskeytyessä tai työmäärän vähentyessä


Muita tiedotteita

Ruokavirasto:


Team Finland