Korona-rahoitus

Tältä sivulta löydät tietoa, mitä rahoituksia yrittäjä voi hakea poikkeustilanteessa.

Suorat avustukset

Tuki yksinyrittäjille siirtymässä osaksi Kustannustukea

Kustannustuki III on lausuntokierroksella ja haku pyritään saamaan auki huhtikuussa 2021.

Kuntien myöntämän Yksinyrittäjien tuen hakuaika päättyi 30.9.2020. Loimaalla hakemuksia saapui hakuaikana yhteensä 201 kappaletta. Myönteisiä päätöksiä tehtiin 165, jolloin myönnetty kokonaissumma oli 330 000 €. Kielteisten päätösten osuus hakemuksista oli 12,9%. Lisäksi 11 hakemusta vedettiin pois tai siirrettiin muihin kuntiin.

Yksinyrittäjillä oli mahdollisuus hakea kunnilta 2000 euron suuruista kerta-avustusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Avustusta voitiin myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä päätoimisen yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin.


Valtiokonttori – kustannustuki III

Kustannustuki III on lausuntokierroksella ja haku pyritään saamaan auki huhtikuussa 2021.

Valtiokonttori: Lakiesitys kustannustuen kolmannesta kierroksesta eduskuntaan: yksinyrittäjät mukaan tukeen

Kustannustuen ehtoja

 • Ehdot tarkentuvat, kun laki on hyväksytty.

Tuen hakeminen

Yritys hakee kustannustukea ensimmäisen ja toisen kierroksen tapaan Valtiokonttorista.

Valtiokonttori: korvaus asiakastilojen sulkemisesta sekä tapahtuma-alalle oma korvaus

Hallitus esittää, että ravintoloille ja muille suljettaviksi määrätyille pienille ja mikroyriksille maksettaisiin sulkemiskorvausta. Hakua suunnitellaan avattavaksi toukokuun alussa.

Tapahtuma-alalle suunnattua korvausta valmistellaan erikseen.

Hallitus esittää yrityksille uutta korvausta asiakastilojen sulkemisesta


Maa- ja metsätalousministeriö: 

Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikainen tuki avoinna kesäkuun 2021 loppupuolelle saakka

 1. Tuen määrä 2 000–80 000 € (kalatalouden yrityskohtainen tuki 3 000 – 10 000 €)
 2. Tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset
 3. Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta.
 4. Lisäksi tukea voi saada maataloustuotteiden jalostusta ja myyntiä harjoittava alle 10 henkilöä työllistävä mikroyritys.
 5. Lue tarkemmat ohjeet ja hakukuriteerit
 6. Katso video
 7. Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikainen tuki haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelusta. ELY-keskukset käsittelevät hakemuksia saapumisjärjestyksessä.
 8. Hyrrä-ohje

Ruokasektorin valtakunnallisen koordinaatiohanke järjesti 2.6.2020 Koronarahoitus maatilakytkentäisille, maataloustuotteita jalostaville ja alkutuotannon yrityksille -webinaarin.


Lue lisää:


ELY-keskus 

Väliaikaisia muutoksia yrityksen kehittämisavustukseen (15.10.2020). Ajalla 19.10.–30.6.2021 kehittämisavustuksen yrityskohtainen enimmäismäärä on nostettu 800 000 euroon. Lisäksi mahdollistetaan avustuksen myöntäminen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. 

Yritysten kehittämispalvelut kaikille yrityksille. Analyysi- ja konsultointipalvelut maksavat yritykselle 30 euroa/päivä. Tee hakemus viimeistään 23.9.2020, sillä tämän jälkeen hinta palautuu normaalitasolle , jolloin Analyysi-palvelun päivähinta yritykselle on 220 euroa (+alv), ja Konsultointi-palvelun 300 euroa (+alv).

Toimiala- tai yhtiömuotorajauksia ei ole, ja palveluita voidaan myöntää myös yksityisille elinkeinonharjoittajille. ELYn koronatukihakujen päättyminen ei vaikuta näihin palveluihin.


Verohallinto

Voit hakea arvonlisäveroja takaisin ja maksaa ne myöhemmin. Maksujärjestelypyynnön voi tehdä OmaVerossa 26.5. alkaen.


Lainat ja takaukset

Finnvera


Business Finland


Pankit


Pääomasijoitus

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi 


Yrittäjien työttömyysturva ja starttiraha

Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan astui voimaan 8.4.2020 

Yrittäjän työttömyystuki koskee kaikkia yrittäjiä. Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2021. Jos yrittäjä ei ole koronaepidemian takia vielä työllistynyt takaisin yritystoimintaansa ja hakee edelleen työmarkkinatukea, on yrittäjän huolehdittava, että työnhaku on voimassa TE-palveluissa.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

 • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
 • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä

 • yritystoiminnan lopettamista,
 • yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista,
 • yrityksen lopettamistoimia.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi:

 1. Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi henkilöasiakkaana TE-toimiston Oma asiointi-palvelussa ja antaa vapaamuotoisen selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
 2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
 3. Hae työmarkkinatukea sähköisesti Kelan asiointipalvelussa.

Jos yrittäjä rekisteröityi työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät. Jos yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi 15.4 jälkeen, hän voi hakea työmarkkinatukea siitä päivästä lähtien, kun työnhaku on ollut voimassa TE-palveluissa.

TE-toimisto: Tärkeää tietoa työnhakijaksi ilmoittautuvalle yrittäjälle
Kela: Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva


Starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulon turvaaminen

Koronapandemian vuoksi starttirahan enimmäiskestoa on pidennetty väliaikaisesti siten, että starttirahaa voidaan myöntää yhteensä enintään 18 kuukauden ajalle. Laki on voimassa 1.5.2020-31.12.2021.

Muutos koskee niitä yrittäjiä, joiden starttirahakausi oli meneillään 1.5.2020 tai alkaa viimeistään 31.12.2020.

Yli 12 kuukautta kestävä starttiraha on tarkoitettu yrittäjille, joiden edellytyksiin käynnistää tai vakiinnuttaa yritystoiminta normaalin starttirahakauden aikana koronavirusepidemia vaikuttaa heikentävästi. 

TE-toimisto myöntää starttirahan enintään kuuden kuukauden jaksoissa. Starttirahan jatkoa on haettava TE-toimistolta. Pääsääntöisesti jatkohakemus on jätettävä TE-toimistolle ennen edellisen jakson päättymistä.

TEM:n tiedote 17.4.2020: Starttiraha turvaamaan yrittäjien toimeentuloa toiminnan keskeytyessä tai työmäärän vähentyessä


Muita tiedotteita

Ruokavirasto:


Team Finland


Eläkevakuutusyhtiöiden tiedotteet:

Käy lukemassa myös oman pankkisi ja YEL-vakuutusyhtiösi antamat tiedotteet ja ohjeet toimijoiden omilta nettisivuilta: