Tukiperhepalvelut


Tukiperhetoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen toiminta. Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tukea lasta ja hänen perhettään niin, että perhe voimaantuu ja selviytyy jatkossa omin voimin arjesta, lasten kasvatuksesta ja hoidosta.

Kaikilla perheillä ja lapsilla ei ole läheisverkoston tukea riittävästi tarjolla. Tukiperhe voi olla avuksi lapsiperheelle, kun tukea tarvitaan, eikä ympärillä ole sukulaisia tai ystäviä. Tukiperheet ovat tavallisia perheitä, joilla on aikaa ja halua olla lasten tukena ja kykyä tarjota lapselle turvallista arkea sekä huolenpitoa.

Tukiperhettä voi joutua jonottamaan.
päivitetty: 15.6.2017