Torin ympäristön asemakaavamuutos

Noin 4,9 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin ydinkeskustassa. Alue rajautuu etelässä Oikokatuun sekä Väinämöisenkatuun, idässä Turuntiehen, pohjoisessa Vesikoskenkatuun ja lännessä Koulukujan länsireunaan. Kaava-alueen keskellä sijaitsee Kauppatori ja Keskuspuisto.

Kaavamuutos on osa keskustan kehittämishanketta, jolla pyritään lisäämään torin ympäristön vetovoimaa. Kaavamuutoksen tavoitteena on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, lisätä alueen asuntatarjontaa sekä parantaa alueen viihtyisyyttä ja kaupunkikuvaa.

HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 6.11.2017 § 88.

Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet

EHDOTUSVAIHE

Kaavaehdotus on nähtävillä 30.5. - 29.6.2017.

Kaavakarttaehdotus
Kaavaselostusehdotus
Havainnekuvaehdotus
Vastineraportti

  

LUONNOSVAIHE

Kaavakarttaluonnos 17-10-2016
Kaavaselostusluonnos 17-10-2016
Havainnekuvaluonnos 17-10-2016

  

ALOITUSVAIHE

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma