Talousarvion valmistelu ja kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaaOsallistuva budjetointi


Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallisuus on nostettu yhdeksi keskeisimmistä asioista kaupungin uudessa strategiassa. Osallistuva budjetointi edistää Loimaan kaupungin strategian mukaisesti osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lähidemokratian toteuttamiseksi.

Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon prosessi. Taustalla on ajatus osallistuvasta demokratiasta, jossa tavalliset ihmiset päättävät, miten kunnan tai valtion käytössä olevia julkisia varoja jaetaan ja käytetään. Osallistuva budjetointi antaa ihmisille mahdollisuuden määritellä, keskustella ja priorisoida julkisia kulutuskohteita. Samalla se antaa ihmisille valtaa tehdä todellisia päätöksiä ja päättää, kuinka rahaa käytetään.


Vuoden 2019 talousarvion laadinta-aikataulu ja kysely

Loimaan kaupungin talousarvion laadinnan prosessi etenee tietyllä tavoin. Se on käynnistetty kesäkuussa 2019 pidetyllä valtuuston lähetekeskustelulla ja eri vaiheiden kautta päätyy marraskuussa valtuuston päätettäväksi.

Katso tarkempaa tietoa aikatauluista talousarvioprosessista.

Uutta talousarvion laadinnassa on 16.9.2019 pidettävä osallistuvan budjetoinnin asukastilaisuus maatalousmuseo Sarassa. Tilaisuudessa on tarkoitus esitellä Loimaan kaupungin kokonaistilannetta, valiokuntien esityksiä tulevalle vuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021 – 2023 ja sitä, miten talouden tasapainottaminen on kaavailtu toteutettavan sekä kuulla kuntalaisten mielipiteitä siitä, mitkä kaupungin palveluista koetaan jatkossa tärkeiksi.

Tarkempaa tietoa asukastilaisuudesta tiedotteessa.

Lisäksi kuntalaisten ja henkilökunnan on mahdollista ottaa kantaa kaupungin palveluverkkoon ja pohtia, mistä ollaan valmiita tinkimään ja mistä ei. Kyselyyn on mahdollista vastata 17.9.-1.10.2019 välisenä aikana.


Talouden tasapainottaminen osana talousarvion laadintaa

Kuntalaisen kuuleminen on erityisen tärkeää, koska talousarvion laatiminen sisältää myös talouden tasapainottamisen. Vaatimus talouden tasapainottamisesta on syntynyt Loimaan kaupungin heikentyneestä taloustilanteesta. Vuoden 2018 tulos oli 5,0 miljoonaa euroa alijäämäinen ja taseen ylijäämä kääntyi alijäämäksi ollen 4,4 miljoonaa euroa. Kuntalaki velvoittaa kyseisessä taloudellisessa tilanteessa kattamaan alijäämän neljän vuoden aikana ja esittämään talouden tasapainottamistoimenpiteet taloussuunnitelmassaan.


Osallistuva budjetointi -tilaisuuden materiaalit

Sivistysvaliokunnan materiaali
Elinympäristövaliokunnan materiaali
Hyvinvointivaliokunnan materiaali
Kaupunginjohtajan katsaus
Talousennuste ja talousarvion 2020 tilanne