Sosiaalipalveluiden odotusajat

IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAJAT LOIMAALLA 01.05.-30.08.2019  

Palveluiden piiriin tulleiden odotusajat: Tehostettuun palveluasumiseen  keskimääräinen jonotusaika ympärivuorokautisen hoitopaikan myöntämisen perusteet täyttävillä henkilöillä oli 35,8 vrk riippuen tilanteen kiireellisyydestä. Jatkohoitopaikkaa tehostettuun asumispalveluun jonotti seurantajakson aikana yhteensä 32 henkilöä. Tarpeen mukainen kotihoito  0-3 vrk, kotihoidon tukipalvelut  0-3  vrk, palvelutarpeen arviointi 1-7 vrk palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidontuki on myönnetty 0-3  kk kuluessa, aikaisintaan hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta. Määrärahan vapautumista odottavia hakijoita, joilla myöntämisperusteiden oli todettu täyttyvän, ei ollut jonossa 30.08.2019.   

Loimaalla 13.09.2019  

Vanhustyön ohjaaja

päivitetty: 23.9.2019