Sosiaaliohjaus


Sosiaaliohjaus on tavoitteellista työskentelyä, jossa korostetaan perheen voimavaroja. Tavoitteena on perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä. Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 16 §:n mukaan neuvontaa, ohjausta ja tukea käytettävissä olevista palveluista ja niiden käytöstä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa.

päivitetty: 17.3.2016