Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen tavoitteena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisesti. Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat seuraavat palvelut:

  • kuljetuspalvelut
  • palveluasuminen
  • asunnon muutostyöt
  • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • henkilökohtainen apu
  • vaikeavammaisten päivätoiminta.

Määrärahasidonnaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia ovat:

  • ylimääräiset vaatekustannukset
  • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet
  • sopeutumisvalmennus
  • ylimääräiset erityisravintokustannukset

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki myönnetään myös vammaispalvelujen kautta. Lisätietoja vammaispalveluista sekä alle 65-vuotiaiden omaishoidontuesta saa vammaispalvelujen työntekijöiltä.