Omaishoito alle 65-vuotiaat

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki myönnetään myös vammaispalvelujen kautta ja sitä myönnetään hyvinvointivaliokunnan vahvistamien ohjeiden mukaan. Omaishoidontukea voidaan antaa, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsee huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona sopimalla siitä hänen läheisensä kanssa. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus.

Lisätietoja alle 65-vuotiaiden omaishoidontuesta saa vammaispalvelujen työntekijöiltä.