Varha-tietoa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (lyhyemmin Varha) aloittaa toimintansa 1.1.2023. Silloin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät kuntien vastuulta hyvinvointialueelle. Uudistuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja parantaa varsinaissuomalaisten peruspalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Vuodenvaihde ei tuo muutoksia varsinaissuomalaisten sote-palveluihin.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa tammikuusta 2023 lähtien seuraavista palveluista:

 • Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien toiminta ja niiden vuodeosastot
 • Erikoissairaanhoito, esim. Tyksin sairaalat
 • Ensihoito ja päivystys, kuten ambulanssit ja Tyks Akuutti
 • Palo- ja pelastustoimi
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Sosiaalityö, mm. aikuissosiaalityö ja lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Ikääntyneiden asumispalvelut ja kotihoito
 • Kuntoutuspalvelut, esim. fysioterapia ja muut terapiat

Jatkat asiointia tutussa asiointipaikassasi tuttujen ammattilaisten kanssa

Varsinaissuomalaiset jatkavat vuodenvaihteessa asiointiaan tutussa asiointipaikassa tuttujen sote-ammattilaisten kanssa. Eli terveysasemat, neuvolat, kotihoitoalueet jne. säilyvät täysin samoina. Myöskään puhelinnumeroihin ei ole tulossa muutoksia.

Kootusti:

 • Varsinaissuomalaisten sote-palvelut jatkuvat tutuissa asiointipaikoissa tuttujen ammattilaisten kanssa. Palveluihin ei ole tässä vaiheessa tulossa muutoksia.
 • Asiakkaiden ei tarvitse soittaa tai olla yhteydessä sote-palveluihin varmistaakseen asiakkuuksien jatkumisen, vaan he jatkavat sote-palveluiden asiakkaina automaattisesti nyt vain Varha-tunnuksen alla.
 • Kaikki asiakkaille tarkoitetut sote-palveluiden ajanvaraus- ja asiointinumerot pysyvät samoina, eikä niihin ole tässä vaiheessa tulossa muutoksia.
 • Ikääntyneiden palveluissa jo asiakkaina olevien asiointinumerot säilyvät samoina. Ainoa muutos on se, että uudet asiakkaat tulee ohjata ottamaan yhteyttä Varsinais-Suomen ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjaukseen, p. 02 262 6164 (ma-pe klo 9–15). Näin melkein kaikissa kunnissa jo onkin.

Varhan uudet puhelinvaihteet

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle avataan uudet puhelinvaihteet. Puhelinvaihteet eivät kuitenkaan korvaa tuttuja sote-asiointinumeroita, vaan ainoastaan kuntien yleisvaihteen puhelinnumerot. Eli niissä sosiaali- ja terveysasioissa, kun aiemmin soitit kaupungin vaihteeseen, tulee nykyisin soittaa ao. Varhan vaihdenumeroihin.

Varhan vaihdenumerot:

 • Muiden kuntien kuin Turun sote-palveluiden vaihde, p. 02 772 3111 
 • Tyks sairaalapalveluiden vaihde, p. 02 313 0000
 • Pelastuslaitoksen vaihde, p. 02 263 3111

Myös kuntien vaihteeseen voi soittaa, mutta sieltä ei siirretä puheluita, vaan annetaan numero, johon voi soittaa.

varha.fi verkkopalvelu ja some-kanavat ovat avautuneet

Hyvinvointialueen verkkopalvelu (www.varha.fi) on avautunut. Sivusto on tässä vaiheessa vielä hyvin suppea, mutta sivuston sisällöt täydentyvät vuoden 2023 aikana. Tulevaisuudessa sivustolta löytyvät koottuna kaikki hyvinvointialueen palvelut sekä ajankohtaiset uutiset palveluihin liittyen.

Huom! Sote-palveluiden tiedot yhteystietoineen säilyvät toistaiseksi kuntien omilla nettisivuilla 1.1.2023 lähtienkin. Kuntien omilla nettisivuilla olevat sote-sivut poistuvat vasta, kun varha.fi-sivulla on riittävät tiedot vuoden 2023 aikana. Toistaiseksi voit siis hakea tarvitsemasi sosiaali- ja terveyspalveluiden tiedot Loimaan kaupungin sivuilta kuten ennenkin.

Myös hyvinvointialueen somekanavat Facebook ja Twitter ovat avautuneet. Otathan seurantaan!

Varhan tiedotus ja palautteet

Oleellisista asukkaita koskevista asioista tiedotetaan hyvinvointialueen omissa kanavissa, kaupungin kanavissa sekä paikallislehdessä. Jos on kysyttävää tai haluaa antaa palautetta, niin 31.12.2022 asti voi laittaa viestiä kaupungin nettisivujen palautekanavan kautta, josta viesti ohjautuu suoraan oikealle taholle. Esimerkiksi some-kanavien kautta emme vastaa Varhaan liittyviin kysymyksiin ja palautteisiin. 1.1.2023 lähtien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen palautteet tulee antaa osoitteessa www.varha.fi/palaute . Linkki löytyy myös kaupungin palautesivulta. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue lyhyesti

”Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.”

 • Hyvinvointialueen muodostavat 27 kunnan sote-palvelut, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen pelastuslaitos sekä Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO ja Kårkullan kuntayhtymä.
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue on henkilöstömäärällä mitaten maan toiseksi suurin hyvinvointialue ja yksi Suomen suurimmista työnantajista (23 000 työntekijää).
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on lähes 500 000 asukasta. Varsinais-Suomen asukasluku kasvaa noin parilla tuhannella asukkaalla vuosittain.
 • Asukkaista 5,7 % on ruotsinkielisiä. Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa kaksikielisten hyvinvointialueiden palveluiden koordinoinnista.
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue on yksi viidestä yliopistollista sairaalaa ylläpitävistä hyvinvointialueista.
 • Ylin päättävä toimielin on vaaleilla valittava valtuusto. Varsinais-Suomen aluevaltuustossa on 79 jäsentä.
Varha strategiakuva
Varhan strategiakuva