Terveysaseman vaihtaminen

Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus hoitovastuussa olevan kunnan ja valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä. Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle.

Ilmoituksen voi tehdä terveysasemilta saatavalla lomakkeella tai sen voi tulostaa oheisesta linkistä.

Lähetä täytetty lomake osoitteeseen:

Johtava ylilääkäri Sari Koistinen
Vareliuksenkatu 1
32200 Loimaa

Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle kolmen viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta.