Potilasasiamies

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista määrää, että kaikissa terveydenhuollon yksiköissä sekä niissä sosiaalihuollon yksiköissä, joissa on terveydenhuollon henkilökuntaa, tulee olla nimettynä potilasasiamies.

Potilasasiamies neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta esimerkiksi kohteluun, hoitovahinkoepäilyihin, salassapitoon tai tiedonsaantiin liittyvissä asioissa.

Potilasasiamiehellä ei ole potilasvahinkoasioissa päätösvaltaa eikä hän voi ottaa kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin.

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen potilasasiamiehinä toimivat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilasasiamiehet. 

Potilasasiamiesten yhteinen puhelinpalvelu p. 02 3132399

ma–pe klo 10–12, lisäksi ti ja to klo 13–15.

Puhelimeen vastaa kulloinkin vuorossa oleva potilasasiamies. Voit jättää soittopyynnön palvelun aukioloaikoina.

Tietoturvallinen sähköinen asiointikanava Suomi.fi-viestit. Valitse vastaanottajavalikosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Potilasasiamies.

Tavoitat potilasasiamiehen myös jättämällä yhteydenottopyynnön potilasasiamies@tyks.fi,

Sähköposti on suojaamaton eikä sen kautta suositella lähetettäväksi salassa pidettävää tietoa.