Potilasasiamies

1.3.1993 astui voimaan laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Laki määrää, että kaikissa terveydenhuollon yksiköissä sekä niissä sosiaalihuollon yksiköissä, joissa on terveydenhuollon henkilökuntaa, tulee olla nimettynä potilasasiamies.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • Neuvoa potilasta tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
  • Avustaa potilasta muistutuksen, vahingonkorvaushakemuksen tms. tekemisessä ja asioiden eteenpäin viemisessä.
  • Tiedottaa potilaan oikeuksista.
  • Toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamiehellä ei ole potilasvahinkoasioissa päätösvaltaa, eikä hän voi ottaa kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin.

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen potilasasiamiehinä toimivat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilasasiamiehet.

Ensisijaisesti Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen potilasasiamiesasioita hoitaa Tyks Loimaan sairaalan sosiaalityöntekijä Merja Mäkelä.

Henkilökohtaiseen tapaamiseen on hyvä varata aika.