Asiakasmaksut ja maksukatto

Maksukaton täytyttyä asiakas voi hakea vapaakorttia alkuperäisten maksettujen kuittien perusteella siltä laitokselta, jossa maksukatto täyttyi. Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukattoon sisältyvät avohoidon palvelut maksutta, mutta lyhytaikaisen laitoshoidon maksua peritään 22,80 euroa / vuorokausi.

Maksukatto on 692 euroa ja sen kertymäkausi on kalenterivuosi.

Alle 18-vuotiaiden lasten maksukattoon laskettavat maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa.

Maksujen seuranta on asiakkaan vastuulla. Säilyttäkää alkuperäiset laskut ja maksukuitit.

Maksukattoon lasketaan mukaan esimerkiksi:

 • käyntimaksut ja vuosimaksut terveyskeskuslääkärin luona
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
 • poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgiamaksut
 • yö- ja päivähoito
 • avosairaalamaksu
 • kuntoutusmaksut
 • yksilökohtaiset fysioterapiamaksut
 • suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta terveyskeskuksessa (hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta)
 • tilapäinen kotisairaanhoito

Maksukattoon ei lasketa esimerkiksi:

 • lääkärintodistuspalkkioita
 • kotihoidon, kotipalvelun maksuja
 • matkakustannusten omavastuuosuuksia
 • asiakasmaksuja, joista korvaus maksetaan jonkun muun lain perusteella, esim. tapaturma- ja liikennevakuutus, toimeentulotuki
 • pitkäaikaishoidon maksuja