Soten hallinto

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallintopalvelut vastaa palvelujen, hallinnon ja muiden tehtävien järjestämisestä sekä palvelualansa kehittämisestä ja henkilöstön työnjaon yhteensovittamista.

Hallinnon yhteystiedot varha.fi -sivustolla