Uroterapeutti

Uroterapeutti on sairaanhoitaja, joka on saanut erikoiskoulutuksen virtsaelinten toimintahäiriöiden hoitoon. Uroterapeutti neuvoo ja ohjaa potilasta, heidän läheisiään sekä asiantuntemusta tarvitsevia ammattihenkilöitä uroterapiaan liittyvissä kysymyksissä.

Uroterapeutin toimenkuvaan kuuluu mm. cystofixin ja kestokatetrien vaihdot, toistokatetrointiopetukset, muiden virtsaamiseen liittyvien apuvälineiden käytön ohjaaminen, virtsarakon lääkkeellinen huuhteluhoito, virtsarakon toiminnan seuranta sekä niihin liittyvät tutkimukset, virtsankarkailun omahoidon ohjaaminen, lantionpohjalihasjumpan ohjaaminen, virtsaoireisen potilaan ravitsemusohjaus, suoliston toiminnan häiriöiden hoidon ohjaaminen sekä muu neuvontatyö.  Lisäksi uroterapeutti toimii konsulttiapuna terveydenhuollon henkilökunnalle niin vuodeosastoilla, kotihoidossa kuin muissakin yksiköissä.

Uroterapeutti pitää itsenäistä vastaanottotoimintaa, johon potilaat voivat tulla lääkärin lähetteellä tai myös ilman lähetettä riippuen ongelmasta. Myös kotikäynnit esim. katetrin vaihdon vuoksi Loimaan alueella järjestyvät. Puhelinneuvonta ja hoitotarvikejakelun asiakkaiden ohjaus ovat myös osa työtä.