Avannehoitaja

Avannehoitaja on käynyt erikoistumisopinnot liittyen avannepotilaiden hoitoon. Avannehoitaja käyttää asiantuntemustaan avanne- tai vastaavasti leikatun sekä fisteli- ja inkontinenssipotilaan hoidon eri osa-alueilla.  Vastaanotolla käydään läpi mm. avanteen hoitoon, avannetuotteisiin, ravitsemukseen, avanteen kanssa elämiseen ja seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Myös avanneleikatun omaiset voivat tulla mukaan vastaanotolle ja tarvittaessa voidaan omaiselle ohjata avannehoito.

Avannehoitaja pitää itsenäistä vastaanottotoimintaa, johon potilaat voivat tulla ajanvarauksella ilman lähetettä tai lääkärin lähetteellä. Tarvittaessa myös kotikäynnit asiakkaiden luona onnistuvat Loimaan alueella. Puhelinneuvonta ja hoitotarvikejakelun asiakkaiden ohjaus ovat myös osa työtä. Lisäksi avannehoitaja toimii konsulttiapuna terveydenhuollon henkilökunnalle niin vuodeosastoilla, kotihoidossa kuin muissakin yksiköissä.