Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelut tarjoaa asiantuntevasti, inhimillisesti ja tasa-arvoisesti matalan kynnyksen palvelua mielenterveys- ja päihdeongelmiin sekä peliriippuvuuteen.

Mielenterveys- ja päihdeyksikön palvelut tuotetaan Loimaan kaupungin ja Oripään kunnan asukkaille sekä päihdepalveluiden osalta lisäksi Koski Tl:n asukkaille. Lisäksi valintaoikeuteen perustuen palveluita järjestetään Loimaan terveyskeskuksen valinneille muiden kuntien asukkaille.

Mielenterveystyöryhmän palvelut on tarkoitettu 16-vuotta täyttäneille. Päihdetyöryhmässä otetaan huumeseulat alle 18-vuotiailta lastensuojelun pyynnöstä, muutoin heidät ohjataan nuorille tarkoitettuihin päihdepalveluihin. Päihdetyöryhmän palvelut järjestetään opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta Terveydenhuoltolain opiskelijaterveydenhuoltoa koskevan pykälän mukaisesti. Päihdetyöryhmän palveluita tarjotaan myös erillisen ohjeistuksen mukaan poliisin huostassa oleville ulkopaikkakuntalaisille opioidikorvaushoidossa oleville asiakkaille.

Mielenterveys- ja päihdeyksikön palvelut ovat asiakkaille maksuttomia, lukuun ottamatta lääkärin tekemiä lausuntoja.

Mielenterveys- ja päihdeyksikön päivystys

Yhteydenotot sairaanhoitaja Liisa Mäkinen p. 050 311 5029, puhelinaika ma-pe klo 8-10.

Päivystyskäynnit ilman ajanvarausta: ma-pe klo 9-10.
Huom. Päivystysajan ulkopuolella mielenterveys- ja päihdeyksikkö toimii ajanvarauksella.

Mielenterveys- ja päihdeyksikön päivystys palvelee seuraavissa asioissa:

 • mielenterveys- ja päihdeyksikön asiakkaaksi hakeutuminen ja hoidon tarpeen arviointi
 • avokatkaisuhoito alkoholista
 • ajanvaraus lääkärille
 • ajoterveysarvioin aloittaminen

Mielenterveystyöryhmä

Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen, arviointi ja seuranta:

 • unihäiriöt, stressi, masennus, ahdistunut mieliala ja paniikkioireet
 • kuormittavat elämäntilanteet

Toimintamme sisältää:

 • yksilövastaanottoja
 • pari- ja perhetapaamisia
 • kotikäyntejä
 • verkostotapaamisia
 • viranomaisyhteistyötä
 • lääkityksen seurantaa
 • ryhmätoimintaa (esim. korva-akupunktiota, rentoutusharjoituksia)
 • aikuisten psykologisia tutkimuksia

Päihdetyöryhmä

Päihdetyöryhmään voit ottaa yhteyttä, kun sinä tai läheisesi tarvitset:

 • tietoa päihteistä ja/tai peliongelmasta, ongelman arviointia ja tukea vieroittumiseen
 • vieroitus- ja kuntoutushoitoarviot
 • opiaattiriippuvaisten arviointi vieroitus- ja korvaushoitotarpeesta

Toimintamme sisältää mm:

 • yksilövastaanotot
 • pari- ja perhetapaamiset
 • verkosto- ja viranomaisyhteistyö
 • korva-akupunktiohoito
 • huumeseulojen ottaminen
 • lääkkeellinen raittiuden tukeminen
 • opioidiriippuvaisen vieroitus- ja korvaushoito
 • C-hepatiittihoito

Neulanvaihtopiste

Avoinna tiistaisin klo 15-16 (ei arkipyhinä)

Osoite:
Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Mielenterveys- ja päihdeyksikkö
Vareliuksenkatu 1, katutaso
32200 Loimaa

Neulanvaihtopiste palvelee seuraavissa asioissa:

 • likaisten neulojen ja ruiskujen vastaanotto sekä vastaava määrä puhtaita tilalle (max 30 kpl)
 • jaamme:
  • puhdistuslappuja
  • klikkikuppeja
  • kondomeja
 • mahdollisuus myös seuraaviin palveluihin:
  • laboratoriolähetteet
  • A- ja B-hepatiittirokotukset
  • C-hepatiittihoitoon hakeutuminen