Suun terveydenhuolto

Puhelimessa saa terveydenhuollon ammattihenkilön tekemän hoidontarpeen arvion ja ohjeet siitä, miten edetä. Ajanvarauksesta voi myös kysyä neuvoa ja ohjausta hammashoitoon liittyvissä asioissa.

Puhelinneuvonnassa on aamuisin ruuhkaa – erityisesti alkuviikosta. Jos asiasi ei ole kiireellinen, ota yhteyttä muuna aikana kuin aamun kiireisimpinä tunteina, näin vältyt jonottamiselta.

Ruuhka-aikana ajanvarauksessa voi valita myös takaisinsoiton automaatin antamien ohjeiden mukaan. Tällöin ei tarvitse jonottaa puhelimessa, vaan hoitaja soittaa saman päivän aikana takaisin numeroon, josta puhelu on tullut. HUOM! Salaisesta numerosta soitettaessa tätä valintaa ei voi tehdä. Kuuntele tiedote aina loppuun asti.

Kiireellinen hoito kts. hammaslääkäripäivystys, ohje sivun alaosassa.

Suun terveydenhuollon palvelujen piiriin kuuluu koko alueen väestö

​Terve suu kuuluu kaikille!

Lasten terveestä suusta ja hampaista huolenpito alkaa odottavien vanhempien opastuksesta odotusaikana ja heille niin halutessaan tehtävästä suun terveystarkastuksesta. Lapset kutsutaan ensimmäisen kerran 10 kuukauden ikäisenä suun terveystarkastukseen. Tämän ensikäynnin jälkeen tarkastukset toteutuvat osin yhtenäisen ja osin yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. (Asetus 380/2009)

Kouluikäisistä 1.–, 5. ja 8.-luokkalaiset kutsutaan lukuvuoden aikana pääsääntöisesti hammaslääkärin tekemään suun terveystarkastukseen. Muut tarkastukset toteutuvat yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan ja pääsääntöisesti suuhygienistin suorittamina. (Asetus 380/2009)

Opiskelijoilla, jotka opiskelevat päätoimisesti vähintään neljän kuukauden ajan, on kotikunnastaan riippumatta mahdollisuus varata aika suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arviointiin kerran opiskeluaikana. Maksut määräytyvät kts. hammashoitomaksut.

Muut Loimaan ja Oripään kuntien asukkaat:
tiedustelut ja ohjeet kts. ajanvaraus suun terveydenhuoltoon.

Hammashoitomaksut

Alle 18-vuotiaille hoito on maksutonta

Poikkeuksen muodostavat tietyt todistusmaksut ja mahdolliset tarvikemaksut.

Asiakasmaksut yli 18-vuotiailta

18 vuotta täyttäneiltä peritään lain 734/1992 ja asiakasmaksuasetuksen mukaiset maksut. Maksu muodostuu joka käynniltä perittävästä käyntimaksusta ja toimenpidemaksuista.

Sotaveteraanit saavat maksuttomana tarkastuksen, ehkäisevän hoidon sekä proteettisen hoidon kliinisen työn osuuden. Hammashoidon maksut eivät sisälly maksukattoon eikä niistä saa kela-korvausta. Hoitolasku lähetetään potilaalle postitse. Tarkempia tietoja asiakasmaksuista saa hammashoitoloista.

Hammashuollon maksut

Tietoa maksujen perusteista ja Loimaan kaupungin hammashuollon asiakasmaksut löytyvät oheisista linkeistä.