Kriisipalvelut

Jälkipuintiryhmä

Kun onnettomuus kohtaa…

Loimaalla toimii jälkipuintiryhmä, jonka tehtävänä on järjestää ryhmämuotoinen tapaaminen äkillisen järkyttävän tilanteen tai tapahtuman kokeneille, esim. läheisen äkillinen kuolema, tulipalo, onnettomuus, itsemurha tai läheltä piti –tilanne.

Tapaamisen tarkoituksena on auttaa tapahtuneen realistiseen kohtaamiseen, omien ajatusten ja tunteiden työstämiseen ja suruprosessin alkuun saattamiseen.

Yhteydenotto jälkipuintiryhmään

Viranomaiset

Kun kohtaat äkillisen järkyttävän tapahtuman kohdanneen henkilön:

  • kerro hänelle alueellamme toimivasta jälkipuintiryhmästä
  • kysy häneltä lupa tietojen antamiseen jälkipuintiryhmälle
  • kerro hänelle, että ryhmä ottaa häneen yhteyttä samana tai seuraavana päivänä, sekä viikonlopun tai pyhäpäivien jälkeen ensimmäisenä mahdollisena arkipäivänä
  • ole yhteydessä jälkipuintiryhmään

Yksityishenkilöt

Kun kohtaat äkillisen järkyttävän tapahtuman voit ottaa suoraan yhteyttä jälkipuintiryhmään sähköpostitse: jalkipuinti@loimaa.fi.

Ryhmä soittaa sinulle yhteydenottosi perusteella samana tai seuraavana päivänä, sekä viikonlopun tai pyhäpäivien jälkeen ensimmäisenä mahdollisena arkipäivänä.